Dostarczanie użytkownikom pracującym w trybie offline dostosowanego pliku ID produktu

Tekla Structures
2020
Tekla Structures

Dostarczanie użytkownikom pracującym w trybie offline dostosowanego pliku ID produktu

Tekla License Borrow Tool w przypadku licencji lokalnych musi posiadać identyfikatory aktywacji licencji podczas wypożyczania. Po eksportowaniu pliku ID produktu (.tpi) za pomocą Tekla License Administration Tool zapisane są w nim numery aktywacji dla aktywowanych licencji. Ten plik można następnie wysłać użytkownikom pracującym w trybie offline.

Informacje na tej stronie nie są odpowiednie dla subskrypcji online.

Podczas instalacji Tekla License Borrow Tool plik standard.tpi jest automatycznie instalowany w folderze ..\Tekla\License\Borrow. W tym domyślnym pliku ID produktu znajdują się wszystkie konfiguracje Tekla Structures i ich numery ID produktu. Użytkownicy mogą jednak wypożyczać tylko te licencje, które są aktywowane na serwerze licencji.

Możesz utworzyć dostosowany plik ID produktu, który zawiera tylko listę ID aktywacji aktywowanych licencji dostępnych do wypożyczenia. Plik ID produktu musisz wyeksportować na komputerze, na którym działa serwer licencji. Skorzystaj w tym celu z Tekla License Administration Tool i zapisz plik na komputerach użytkowników, którzy wypożyczają licencje. ID aktywacji są zaszyfrowane.

Ostrzeżenie:

Pliki ID produktu nie są automatycznie aktualizowane. Po dezaktywacji licencji możliwych do wypożyczania lub aktywowaniu nowych licencji przeznaczonych do wypożyczania należy eksportować nowy plik ID produktu i wysłać go do użytkowników Tekla Structures pracujących w trybie offline, którzy wypożyczają licencje.

Aby eksportować plik ID produktu na komputerze, na którym działa serwer licencji Tekla:

  1. Przejdź do Licencjonowanie Tekla > Tekla License Administration Tool przez menu Start lub ekran startowy w zależności od używanej wersji systemu operacyjnego Windows.
  2. Kliknij Eksportuj.
  3. W oknie dialogowym Zapisz ID produktu jako wprowadź nazwę pliku ID produktu lub pozostaw domyślną nazwę pliku, wybierz folder, w którym chcesz zapisać ten plik, i kliknij przycisk Zapisz.
  4. Wyślij plik ID produktu do użytkowników Tekla Structures, którzy muszą wypożyczać licencje, i poinformuj ich, jak korzystać z tego pliku.

    Jeśli plik ma nazwę standard.tpi i jest zapisany w folderze ..\Tekla\License\Borrow na komputerze użytkownika, zostanie on otwarty automatycznie po uruchomieniu przez użytkownika Tekla License Borrow Tool.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej