Zarządzanie licencjami Tekla Structures

Tekla Structures
2020
Tekla Structures

Zarządzanie licencjami Tekla Structures

Istnieją dwa główne typy licencji w Tekla Structures:
  • Licencje online, które są domyślną opcją dla nowych licencji Tekla Structures i sposobu licencjonowania funkcjonalności Tekla Model Sharing.

  • Lokalne licencje, które użytkownik aktywuje lokalnie na serwerze licencji zainstalowanym na własnym urządzeniu. Użytkownicy łączą się z serwerem lokalnym w celu rezerwowania licencji.

Praca z licencjami online

Można aktywować licencje online dla poszczególnych użytkowników Trimble Identity, po czym użytkownik będzie mógł wybrać licencję, gdy zaloguje się do Tekla Structures. Użytkownicy administratorzy mogą monitorować użycie licencji online, a użytkownicy menedżerowie kontraktu mogą zarządzać odnowieniami subskrypcji w narzędziu Admin Tool Tekla Online.

Aby uzyskać instrukcje dotyczące licencji online, zobacz Zarządzanie tożsamościami Trimble i licencjami Tekla Online.

Praca z licencjami lokalnymi

Aby rozpocząć administrowanie licencjami lokalnymi:

  1. Upewnij się, że rozumiesz działanie licencjonowania. Zobacz Licencjonowanie lokalne Tekla Structures dla administratorów.
  2. Zainstaluj serwer licencji w sposób opisany w podrozdziale Instalowanie serwera licencji lokalnych Tekla.
  3. Upewnij się, że serwer licencji może połączyć się z serwerem aktywacji Trimble, a klienci mogą się łączyć z serwerem licencji. Zobacz Zezwalanie serwerowi licencji lokalnych Tekla na wykonywanie działań poprzez zaporę sieciową systemu Windows.
  4. Aktywowanie licencji na serwerze opisano w sekcji Aktywuj licencje lokalne.
  5. Sprawdź, czy licencjonowanie działa i połącz klientów z serwerem licencji w sposób opisany w podrozdziale Wstępne konfigurowanie ustawień serwera licencji dla użytkowników.

Ponadto można zadbać, aby odpowiednie typy licencji lokalnych były dostępne dla użytkowników, którzy najczęściej ich potrzebują, określając uprawnienia do używania i wypożyczania licencji w sposób opisany w podrozdziale Zmień prawa dostępu do licencji lokalnych (tekla.opt). Pozwala to zapobiec sytuacji, w której nie ma licencji dostępnych dla użytkowników, którzy ich potrzebują, ponieważ ktoś inny ma zastrzeżoną lub wypożyczoną licencję, której nie potrzebuje.

Przy odnawianiu licencji lokalnych i gdy konieczne jest wprowadzenie zmiany konfiguracji sprzętowej na serwerze licencji, należy dezaktywować licencje w sposób opisany w podrozdziale Dezaktywowanie licencji lokalnych.

Jeśli licencje lokalne przestaną być zaufane lub zostaną wyłączone, nie będzie można z nich korzystać i konieczna stanie się ich naprawa. Aby dowiedzieć się, jak to zrobić, zobacz Naprawa licencji lokalnej.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej