Przykłady różnych ustawień licencjonowania lokalnego

Tekla Structures
2020
Tekla Structures

Przykłady różnych ustawień licencjonowania lokalnego

Informacje na tej stronie nie są odpowiednie dla subskrypcji online.

Poniższe przykłady mają służyć za wskazówki przy planowaniu zarządzania licencjami Tekla Structures w firmach i organizacjach różnej wielkości.

Przykład 1: Jeden użytkownik Tekla Structures, wszystkie licencje aktywowane na jednym komputerze

Tylko jeden użytkownik korzysta w firmie z Tekla Structures. Użytkownik instaluje Tekla Structures i serwer licencyjny na tym samym komputerze.

 • Instalowanie serwera licencyjnego jest bardzo proste, a ponadto można korzystać z jego ustawień domyślnych. Użytkownik nie musi zmieniać ustawień serwera licencyjnego, ponieważ uruchamia serwer licencyjny i Tekla Structures na tym samym komputerze.

 • Użytkownik instaluje serwer licencyjny na komputerze, więc nie musi wypożyczać licencji ani korzystać z połączenia VPN, aby używać Tekla Structures poza firmą.

Przykład 2: Trzej użytkownicy Tekla Structures, niezbędne licencje aktywowane osobno na każdym komputerze

W firmie jest trzech użytkowników Tekla Structures. Korzystają oni z różnych konfiguracji Tekla Structures, więc każdy z nich instaluje serwer licencyjny na swoim własnym komputerze i aktywuje tylko niezbędne licencje.

 • Administrator serwera licencyjnego nie jest konieczny, ponieważ użytkownicy samodzielnie zajmują się obsługą serwisową swoich serwerów licencyjnych.

 • Użytkownicy instalują serwery licencyjne na swoich komputerach, więc nie muszą wypożyczać licencji ani korzystać z połączenia VPN, aby używać Tekla Structures poza firmą.

Przykład 3: Dziesięciu użytkowników Tekla Structures, niezbędne licencje aktywowane na wspólnym serwerze licencyjnym i na komputerze jednego z użytkowników

W firmie jest dziesięciu użytkowników Tekla Structures. Korzystają oni z różnych konfiguracji, więc firma stosuje wspólny serwer licencyjny.

 • W firmie przyjęto wewnętrzne zasady użycia licencji regulujące zarządzanie licencjami.

 • Jednemu z głównych użytkowników przypisano rolę administratora serwera licencyjnego. Instaluje on serwer licencyjny oraz podaje użytkownikom jego nazwę hosta i numer portu. Wykonuje też inne obowiązki związane z obsługą serwisową serwera.

 • Jeden z użytkowników często podróżuje i musi korzystać z Tekla Structures w trakcie tych wyjazdów. Serwer licencyjny jest zainstalowany osobno na komputerze tego użytkownika, więc nie musi on wypożyczać licencji ani korzystać z połączenia VPN, aby używać Tekla Structures w trybie offline.

 • Inni użytkownicy wypożyczają licencje z serwera licencyjnego, gdy muszą korzystać z Tekla Structures w trybie offline.

Przykład 4: Pięćdziesięciu użytkowników Tekla Structures w dwóch biurach, niezbędne licencje aktywowane na dwóch osobnych serwerach

W dwóch osobnych biurach firmy jest łącznie pięćdziesięciu użytkowników Tekla Structures. Oba biura mają własne serwery licencyjne.

 • W obu biurach wyznaczono administratorów serwerów licencyjnych. Instalują oni serwery licencyjne i zajmują się ich obsługą serwisową.

 • W firmie przyjęto wewnętrzne zasady użycia licencji. Zawierają one np. reguły określające, kto może wypożyczać licencje.

 • Ze względu na dużą liczbę użytkowników Tekla Structures administratorzy serwerów licencyjnych tworzą pliki opcji tekla.opt do sterowania uprawnieniami dostępu do różnych licencji.

 • Tylko kilku użytkowników potrzebuje dostępu do Tekla Structures w trybie offline. Administratorzy serwerów licencyjnych modyfikują pliki opcji, aby umożliwić wypożyczanie licencji wyłącznie tym użytkownikom, którzy muszą z niego korzystać.

 • Jeśli jeden serwer licencyjny przestanie działać, użytkownicy mogą nawiązać połączenie z serwerem w drugim biurze. Jeśli są na nim dostępne licencje, użytkownicy mogą z nich korzystać.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej