Wypożyczanie licencji z serwera licencji lokalnych

Tekla Structures
2020
Tekla Structures

Wypożyczanie licencji z serwera licencji lokalnych

Jeśli chcesz pracować w trybie offline, w Tekla License Borrow Tool możesz wypożyczyć licencje lokalne Tekla Structures z serwera licencji Tekla. Licencję należy wypożyczyć na tym samym komputerze, na którym ma być wykonywana praca w trybie offline.

Informacje na tej stronie nie są odpowiednie dla subskrypcji online.

Aby móc wypożyczyć licencję lokalną, należy najpierw zainstalować Tekla License Borrow Tool, nawiązać połączenie między komputerem z Tekla Structures a serwerem licencji, a następnie otworzyć plik ID produktu.

Więcej informacji na temat wymagań wstępnych można znaleźć w podrozdziale Konfigurowanie Tekla License Borrow Tool do obsługi Tekla Structures w trybie offline.

Aby wypożyczyć licencję:

 1. Zamknij Tekla Structures.
 2. Przejdź do Wypożyczenie licencji Tekla > Tekla License Borrow Tool przez menu Start lub ekran startowy w zależności od używanej wersji systemu operacyjnego Windows.
 3. Kliknij przycisk Ustawienia w górnej części okna dialogowego.
 4. W oknie dialogowym Ustawienia wprowadź numer portu i nazwę hosta (nazwę komputera) serwera licencji w polu Serwer w formacie port@hostname, na przykład 27007@server_hostname

  Musisz użyć dokładnie tego samego portu i nazwy hosta co podczas uruchamiania Tekla Structures.

 5. Nadal w oknie dialogowym Ustawienia kliknij Przeglądaj i wybierz plik identyfikatora produktu.
 6. Kliknij OK.
 7. W obszarze Produkty kliknij pole Wypożyczony do i wybierz w kalendarzu datę wygaśnięcia okresu wypożyczenia.

  Maksymalny okres wypożyczenia to jeden miesiąc. Dokładny maksymalny okres wypożyczenia zmienia się w zakresie 29–32 dni w zależności od daty wypożyczenia.

 8. Kliknij przycisk Wypożycz, aby wypożyczyć licencję.

  Postęp procesu wypożyczania jest wyświetlany w oknie dialogowym Wypożyczenie licencji. Po udanym wypożyczeniu licencji jest ona widoczna w obszarze Wypożyczone Licencje.

 9. Aby upewnić się, że wypożyczanie się powiodło, odłącz swój komputer od serwera licencyjnego i uruchom Tekla Structures, korzystając z wypożyczonej licencji.
Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej