Zezwalanie serwerowi licencji lokalnych Tekla na wykonywanie działań poprzez zaporę sieciową systemu Windows

Tekla Structures
2020
Tekla Structures

Zezwalanie serwerowi licencji lokalnych Tekla na wykonywanie działań poprzez zaporę sieciową systemu Windows

Przy uruchamianiu serwera licencji lokalnych Tekla w sieci lokalnej może być też konieczne skonfigurowanie ustawień zapory sieciowej i programu antywirusowego:

  • Należy zezwolić aplikacjom tekla.exe i lmgrd.exe na wykonywanie działań na serwerach licencyjnych i komputerach klienta poprzez zaporę sieciową.
  • Wewnętrzna zapora sieciowa w firmie musi zezwalać na komunikację między serwerem licencyjnym a komputerami z Tekla Structures.
  • Jeśli Twoje połączenie internetowe jest ograniczone, zmień ustawienia zapory, aby dozwolona była komunikacja przez port TCP 443 (domyślny port protokołu HTTPS) obejmująca ruch wychodzący pod adresy https://identity.trimble.com i https://activate.tekla.com.
  • Oprócz wprowadzenia wyjątków w firmowej zaporze sieciowej może być również niezbędne skonfigurowanie ich w Zaporze systemu Windows. Zapora systemu Windows może zostać automatycznie włączona bez wiedzy użytkownika przez niektóre aktualizacje systemu Windows.

Instrukcje modyfikowania ustawień Zapory systemu Windows w taki sposób, aby zezwalała na przepływ informacji niezbędnych do licencjonowania, można znaleźć w następujących podrozdziałach:

Powyższe informacje odnoszą się nie tylko do Zapory systemu Windows, ale też do zapór sieciowych innych dostawców.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej