Korzystanie z Tekla Structures za pomocą aplikacji i wirtualizacji pulpitu

Tekla Structures
2020
Tekla Structures

Korzystanie z Tekla Structures za pomocą aplikacji i wirtualizacji pulpitu

Korzystanie z Tekla Structures za pośrednictwem rozwiązań firmy Citrix do wirtualizacji aplikacji i pulpitu to elastyczny i bezpieczny sposób na szybkie dodawanie użytkowników do projektów Tekla Structures bez lokalnego instalowania Tekla Structures na komputerach poszczególnych użytkowników i kopiowania na nie danych projektu. Aplikacje oraz rozwiązania do wirtualizacji pulpitu są produktami firmy Citrix Systems, Inc.

Na poniższym obrazie przedstawiono ogólny schemat wirtualizacji Tekla Structures.

Strumieniowanie aplikacji z serwera umożliwia korzystanie z Tekla Structures na komputerach klientów, tabletach i smartfonach o różnych konfiguracjach sprzętu i oprogramowaniu. Tekla Structures działa w systemie Windows na serwerze zdalnym, a rozwiązanie wirtualizacji umożliwia korzystanie z urządzeń klienckich do wyświetlania i wprowadzania danych przez użytkownika.

Użytkownicy łączą się za pośrednictwem bezpiecznego połączenia do centrum danych znajdującym się w obiektach firmy lub w chmurze. Dane projektu pozostają chronione, ponieważ wszystko jest przechowywane tylko na serwerze. Dzięki uruchomieniu Tekla Structures na centralnym komputerze wszyscy użytkownicy realizujący wspólny projekt stosują tę samą konfigurację środowiska.

Wymagania dla korzystania z Tekla Structures w środowisku wirtualnym

Rozwiązanie firmy Citrix do wirtualizacji działa w oparciu o serwer fizyczny lub wirtualny. Zalecana konfiguracja sprzętowa jest opisana w artykułach Zalecenia sprzętowe dotyczące uruchamiania Tekla Structures w środowisku Citrix i zalecenia sprzętowe Tekla Structures 2020.

Szczegółowe instrukcje instalowania i konfigurowania programów XenApp i XenDesktop można znaleźć w dokumentacji dostarczanej przez firmę Citrix.

Na poniższym obrazie przedstawiono główne składniki środowiska wirtualizacji Tekla Structures.

 1. Aplikacja kliencka (thin client): Użytkownicy mają dostęp do Tekla Structures za pomocą aplikacji Citrix Receiver za pośrednictwem klienta Citrix XenApp lub pulpitu Citrix XenDesktop w dowolnym obsługiwanym systemie operacyjnym i na dowolnym sprzęcie. Wiele równolegle działających komputerów klientów może współdzielić jedno wystąpienie maszyny wirtualnej.

  Wymagane jest dobre połączenie internetowe. Zalecana jest przepustowość sieci co najmniej 1 Mbps.

 2. Każde wystąpienie TeklaStructures.exe działające na maszynie wirtualnej wymaga ważnej licencji.

  Może być używany lokalny, firmowy lub chmurowy serwer licencji Tekla. Serwer licencji może znajdować się w centrum przetwarzania danych lub poza nim.

 3. Odczytywanie/zapisywanie plików projektów z/w sieciowej pamięci masowej (NAS). Niezbędny jest szybki dostęp do dysku. Nigdy nie należy zapisywać folderów modeli na dysku lokalnym wirtualnego serwera.

  Dostęp do jakichkolwiek plików znajdujących się w lokalnym systemie plików komputera klienta wymaga wysyłania plików na serwer, co może być bardzo powolnym procesem i z tego powodu należy w maksymalnym stopniu unikać takiego postępowania. Dane projektów, w tym środowiska, powinny być przechowywane na innym komputerze (serwerze) w centrum przetwarzania danych lub w innym systemie plików w firmowej sieci.

Kluczowe komponenty niezbędne do korzystania z Tekla Structures za pośrednictwem aplikacji i rozwiązań do wirtualizacji pulpitu firmy Citrix:

 • Wydajny serwer z systemem Windows, który może równolegle obsługiwać wielu użytkowników. Konfiguracją serwera zajmuje się zwykle dział informatyczny firmy.
 • Serwer plików, który zapewnia szybki dostęp do plików projektu z serwera wirtualizacji.
 • Tekla Structures zainstalowany na serwerze lub na działającej na nim maszynie wirtualnej.
 • Niezawodne połączenie z wirtualnych hostów do serwera licencji Tekla, gdyż każdy użytkownik Tekla Structures potrzebuje ważnej licencji Tekla Structures
 • Grupy dostarczania (grupy użytkowników) oraz uprawnienia dostępu, które są określone na serwerze w Citrix Studio.
  • Grupy dostarczania konfiguruje administrator środowiska wirtualizacji.
  • Uprawnienia dostępu dla grup dostarczania muszą być określona przez administratora na serwerze.
 • Aplikacja Citrix Receiver zainstalowana na komputerach klientów. Aplikacja Citrix Receiver jest zwykle dostarczana za pośrednictwem przeglądarki internetowej i instalowana przez użytkownika.

Konfigurowanie środowiska wirtualnego dla Tekla Structures

Należy skonfigurować serwer, wyznaczyć grupy dostarczania oraz zainstalować na serwerze program Tekla Structures i jego środowiska. Użytkownicy Tekla Structures muszą zainstalować na swoich komputerach aplikację Citrix Receiver.

 1. Skonfiguruj serwer.

  Serwer musi być wysokiej klasy komputerem wyposażonym w szybką kartę graficzną, szybki procesor i pamięć operacyjną wystarczającą dla poszczególnych użytkowników zależnie od rozmiaru i poziomu szczegółowości projektów, nad którymi pracują. Więcej szczegółowych informacji na ten temat można znaleźć w artykule Zalecenia sprzętowe dotyczące uruchamiania Tekla Structures w środowisku Citrix.

  Szczegółowe instrukcje instalowania i konfigurowania programów XenApp i XenDesktop można znaleźć w dokumentacji dostarczanej przez firmę Citrix.

 2. Zainstaluj na serwerze oprogramowanie Tekla Structures oraz niezbędne środowiska.
  Uwaga:

  Przechowywanie modeli na dysku lokalnym komputera wirtualnego może powodować problemy z dostępem. Modele należy zapisywać na osobnym serwerze plików i pamiętać, aby podczas instalacji Tekla Structures wybrać dla folderu modeli prawidłową lokalizację sieciową.

  Ustawienia środowisk Tekla Structures są identyczne dla wszystkich użytkowników korzystających z tego samego komputera wirtualnego. Analogicznie jak w przypadku zwykłych instalacji na komputerach, należy upewnić się, że środowiska na różnych maszynach wirtualnych są takie same lub pasujące do siebie.

  Zdecydowanie zaleca się użycie standardowych środowisk Tekla Structures i wprowadzenie w nich ustawień zależnych od firmy lub projektu (na sieciowym serwerze plików).

 3. Zainstaluj aplikację Citrix Receiver na komputerze klienta Tekla Structures:

  Zaleca się korzystanie z internetowego interfejsu użytkownika aplikacji Citrix Receiver.

  1. Otwórz w przeglądarce sieciowy interfejs użytkownika aplikacji Citrix Receiver.

   Należy używać adresu https podanego przez administratora firmy.

  2. Zainstaluj aplikację klienta Citrix Receiver, postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w kreatorze instalacji.
   Nie należy tworzyć konta ani logować się w kreatorze instalacji, tylko dokończyć instalowanie i wrócić do sieciowego interfejsu użytkownika.
  3. Po zakończeniu instalacji wróć do sieciowego interfejsu użytkownika aplikacji Citrix Receiver i zaloguj się z użyciem poświadczeń podanych przez administratora firmy.
  4. Wybierz odpowiedni pulpit wirtualny.
   Jeśli pulpit wirtualny nie włączy się automatycznie, uruchom pobrany plik Citrix (.ica).

  Możesz teraz zacząć korzystać z Tekla Structures na pulpicie wirtualnym w taki sam sposób, jak gdyby był zainstalowany na Twoim własnym komputerze.

  • Podczas korzystania z wirtualnego pulpitu po raz pierwszy możesz przyznać dostęp do odczytu i zapisu swoich lokalnych plików w oknie dialogowym dostępu do plików.
  • Należy pamiętać, że odwoływanie się do lokalnych plików na komputerze bezpośrednio w Tekla Structures nie jest zalecane. Aby uzyskać dostęp do plików w Tekla Structures, należy najpierw skopiować je do udostępnionej lokalizacji sieciowej.
  • Należy pamiętać, że foldery modeli nie są kopiowane na komputery klientów.

  Aplikacja klienta Citrix Receiver jest często aktualizowana. Zawsze należy instalować jej najnowszą wersję, jeśli zaleca to sieciowy interfejs użytkownika.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej