Odinstalowywanie Tekla Structures

Tekla Structures
2020
Tekla Structures

Odinstalowywanie Tekla Structures

Gdy już nie potrzebujesz wersji Tekla Structures lub powiązanych komponentów, możesz przeprowadzić dezinstalację w celu zwolnienia miejsca na komputerze.

Przed odinstalowaniem serwera licencji dezaktywuj licencje.

Odinstalowywanie Tekla Structures

Odinstaluj oprogramowanie i środowiska Tekla Structures, stosując do tego celu Panel sterowania Windows.

Użytkownik może mieć na swoim komputerze zainstalowanych wiele wersji Tekla Structures. Przed zainstalowaniem i uruchomieniem nowej wersji nie trzeba odinstalowywać starszych wersji.

Gdy wersja Tekla Structures nie jest już używana, można ją odinstalować i nie będzie to miało wpływu na inne zainstalowane wersje Tekla Structures .

 1. Wybierz kolejno opcje Panel sterowania > Programy > Programy i funkcje.
 2. Wybierz komponent, kliknij Odinstaluj i postępuj zgodnie z instrukcjami. Postępuj według poniższej kolejności:
  1. Odinstaluj pakiety serwisowe.
  2. Odinstaluj środowiska Tekla Structures .

   Pakiety .tsep środowiska zostaną odinstalowane i pliki środowiska zostaną usunięte.

   W przypadku odinstalowania środowiska związanego z wersją Tekla Structures , która pozostaje w użyciu, odinstalowane środowisko przestanie być widoczne w oknie dialogowym Tekla Structures jej konfiguracji.

   Więcej informacji na ten temat można znaleźć w podrozdziale Instalowanie pakietów .tsep.

  3. Odinstaluj główny program Tekla Structures.
  4. Odinstaluj pakiet pomocy offline, jeśli jest zainstalowany.
  5. W razie potrzeby usuń ręcznie dodatkowe pliki i rozszerzenia związane z Tekla Structures z folderów instalacyjnych.
 3. Jeśli nie chcesz już używać jakiejkolwiek wersji Tekla Structures na komputerze, odinstaluj komponenty, które nie są specyficzne dla wersji.
  1. Usługa i komponenty zawartości Tekla Warehouse.
  2. Plik Tekla License Borrow Tool.

   Zwracanie wypożyczonej licencji Tekla przed odinstalowaniem narzędzia wypożyczania licencji.

  3. Plik Tekla License Administration Tool.
  4. Aby odinstalować serwer licencji Tekla, zapoznaj się z poniższymi instrukcjami.

Odinstalowywanie serwera licencji

Postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami, jeśli chcesz trwale usunąć z komputera serwer licencji. Jeśli przeprowadzasz uaktualnienie do nowej wersji na tym samym komputerze, zobacz Aktualizowanie serwera licencji Tekla.

 1. Upewnij się, że wszystkie wypożyczone licencje zostały zwrócone. Można użyć narzędzia LMTOOLS do sprawdzenia, kto wypożyczył licencje.
 2. Dezaktywowanie licencji Tekla.

  Dezaktywowanie powoduje zwolnienie licencji, dzięki czemu licencję będzie można ponownie aktywować w innej instalacji serwera licencji (dotyczy to nawet licencji, które wygasły lub zostały zaktualizowane do nowej wersji Tekla Structures).

 3. Przejdź do przystawki Windows Usługi i zatrzymaj usługę licencjonowania Tekla Licensing Service.

  Przystawkę można znaleźć za pomocą wyszukiwania w menu start systemu Windows.

 4. W systemie Windows przejdź do Panel sterowania > Programy > Programy i funkcje.
 5. Wybierz serwer licencji Tekla i kliknij Odinstaluj.

  Jeśli próba odinstalowania serwera licencji nie powiedzie się, należy go odinstalować ręcznie.

Ręczne odinstalowanie serwera licencji

Automatyczną instalację serwera licencji Tekla można zwykle odinstalować w Panelu sterowania systemu Windows.

Jeśli nie można wykonać automatycznego odinstalowania serwera licencyjnego, tak jak w przypadku instalacji ręcznej, trzeba go odinstalować ręcznie.

Przed rozpoczęciem odinstalowywania serwera licencyjnego należy zatrzymać usługę licencyjną FlexNet i pozostałe usługi licencyjne.

Aby ręcznie odinstalować serwer licencyjny:

 1. Upewnij się, że wszystkie wypożyczone licencje zostały zwrócone. Można użyć narzędzia LMTOOLS do sprawdzenia, kto wypożyczył licencje.
 2. Dezaktywowanie licencji Tekla.

  Dezaktywowanie powoduje zwolnienie licencji, dzięki czemu licencję będzie można ponownie aktywować w innej instalacji serwera licencji (dotyczy to nawet licencji, które zostały zaktualizowane do nowej wersji Tekla Structures).

 3. Przejdź do Licencjonowanie Tekla > LMTOOLS za pośrednictwem menu Start lub ekranu startowego zależnie od używanego systemu operacyjnego Windows.
 4. Przejdź do zakładki Service/License File, wybierz opcję Configuration using Services i upewnij się, że na liście wybrana jest usługa Tekla Licensing Service.
 5. Przejdź do zakładki Start/Stop/Reread i kliknij Stop Server, aby zatrzymać działanie serwera licencyjnego.
 6. Przejdź do zakładki Config Services, upewnij się, że w polu Service name jest widoczna usługa Tekla Licensing Service, a następnie kliknij Remove Service.
 7. W wierszu polecenia wprowadź następujące polecenie: uninstallanchorservice.exe
 8. Odinstaluj serwer licencji Tekla w Panelu sterowania systemu Windows, aby dokończyć odinstalowywanie.
Zostaje odinstalowany serwer licencji Tekla.
Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej