Instalacja Tekla Structures

Tekla Structures
2020
Tekla Structures

Instalacja Tekla Structures

Pakiety instalacyjne Tekla Structures są dostępne do pobrania na stronie Tekla Downloads. Oprócz zainstalowania Tekla Structures należy zainstalować i skonfigurować serwer licencji Tekla i aktywować licencję Tekla Structures.

Oprogramowanie oraz środowiska Tekla Structures są dostępne jako oddzielne pakiety instalacyjne. Pakiet instalacyjny oprogramowania zawsze zawiera środowisko blank project, które zawiera elementy ogólne. Inne środowiska Tekla Structures są dostępne jako osobne pliki instalacyjne. Środowiska są specyficzne dla ustawień regionu lub firmy oraz informacji predefiniowanych w Tekla Structures lub zdefiniowanych przez użytkownika.

Dla Tekla serwer licencji można zainstalować na tym samym komputerze co Tekla Structures oraz środowiska. Serwer licencji można też zainstalować na osobnym komputerze-serwerze, jeśli firma ma wielu użytkowników Tekla Structures oraz wiele licencji Tekla Structures. Licencje, z których można korzystać i ich numery ID aktywacji są podane w certyfikacie uprawnień do korzystania z licencji otrzymywanym przez użytkownika pocztą e-mail.

Tekla Structures korzysta z systemu licencjonowania FlexNet Publisher License Management (nazywanego dalej FlexNet). System licencjonowania FlexNet nie jest stosowany do wersji edukacyjnej Tekla Structures (Tekla Campus), więc w tym przypadku nie obowiązują instrukcje licencjonowania systemu FlexNet.

Instalacja bezobsługowa

Tekla Structures można zainstalować w całej sieci firmowej, korzystając z instalacji bezobsługowej. Instalacja bezobsługowa Tekla Structures w sieci firmowej oszczędza czas w dużych przedsiębiorstwach, ponieważ instalacja odbywa się niezauważalnie w tle dla każdego użytkownika.

Korzystanie z Tekla Structures za pomocą aplikacji i wirtualizacji pulpitu

Tekla Structures można używać, korzystając z rozwiązań firmy Citrix do wirtualizacji pulpitu. Tekla Structures jest wtedy instalowana na serwerze lub na maszynie wirtualnej działającej na serwerze. Dzięki korzystaniu z Tekla Structures działającej na serwerze wszyscy użytkownicy realizujący wspólny projekt używają tej samej konfiguracji środowiska.

Aktualizacje wersji: Dodatki Service pack

Pakiety serwisowe (service packs) są aktualizacjami wersji, które mogą zawierać nowe funkcje oraz ulepszenia i poprawki dotychczasowych funkcji.

Pakiety serwisowe (service packs) są dostępne w Tekla Downloads dla wszystkich klientów mających ważną umowę serwisową. Każdemu użytkownikowi zalecamy instalację najnowszego pakietu serwisowego.

Wypożyczanie licencji za pomocą narzędzia Tekla License Borrow Tool

Jeśli użytkownik chce pracować w trybie offline, a nie ma na swoim komputerze serwera licencji Tekla, może wypożyczyć z serwera licencji aktywowaną licencję za pomocą narzędzia Tekla License Borrow Tool. Wypożyczona licencja zostaje przeniesiona z serwera licencji na komputer użytkownika. W okresie wypożyczenia licencja jest niedostępna dla innych użytkowników. Instalator Tekla License Borrow Tool jest dostępny na stronie Tekla Downloads.

Praca zespołowa w modelu Tekla Structures

Tekla Model Sharing umożliwia równoczesny dostęp kilku użytkowników do tego samego modelu. Dzięki Tekla Model Sharing członkowie zespołu z całego świata mogą efektywnie pracować nad jednym modelem niezależnie od swojej lokalizacji i strefy czasowej. Dane modelu są udostępniane i synchronizowane przez Internet, a także przechowywane w usłudze w chmurze Tekla Model Sharing. Możliwa jest również praca w trybie offline. Usługa Tekla Model Sharing wymaga licencji.

Tryb wielu użytkowników także umożliwia równoczesny dostęp kilku użytkowników do tego samego modelu. Tryb ten jest odpowiedni dla lokalnych zespołów w przypadku projektów realizowanych przez członków zespołu, którzy niekoniecznie mają połączenie internetowe. W trybie wielu użytkowników na komputerze-serwerze uruchomiony jest serwer wielu użytkowników, komputer pełniący funkcję serwera plików zawiera model główny wielu użytkowników, a Tekla Structures działa na komputerach klientów. Program instalacyjny serwera wielu użytkowników (multi-user server) Tekla Structures jest dostępny na stronie Tekla Downloads.

Korzystanie z serwera wielu użytkowników wymaga od firmy posiadania więcej niż jednej licencji Tekla Structures.

Rozszerzenia

Rozszerzenia to aplikacje, które zostały stworzone przy użyciu interfejsu Tekla Open API lub komponentów użytkownika. Rozszerzenia nie wchodzą w skład wersji podstawowej Tekla Structures. Rozszerzenia do Tekla Structures są dostępne na stronie Tekla Warehouse.

Można importować rozszerzenia Tekla Structures mające rozszerzenie pliku .tsep (Tekla Structures Pakiet rozszerzenia) do katalogu Aplikacje i komponenty w Tekla Structures. Rozszerzenia są instalowane podczas ponownego uruchamiania Tekla Structures. Rozszerzenia Tekla Structures mające rozszerzenie nazwy pliku .msi trzeba instalować osobno, uruchamiając plik instalacyjny.

Usługa Tekla User Assistance

Tekla User Assistance gromadzi w jednym miejscu wszystkie materiały związane z poradami i pomocą techniczną. Domyślnie wszystkie materiały pomocy są dostępne online. Dostęp do materiałów pomocy Tekla Structures w usłudze Tekla User Assistance można uzyskać, naciskając F1 w Tekla Structures. Z pomocy można też korzystać w trybie offline. Pakiety instalacyjne pomocy offline są dostępne na stronie Tekla Downloads.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej