Wyświetlanie komunikatów na pasku stanu

Tekla Structures
2020
Tekla Structures

Wyświetlanie komunikatów na pasku stanu

Pasek stanu jest obszarem znajdującym się w dolnej części okna głównego Tekla Structures. Podczas korzystania z poleceń postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na pasku stanu. Przykładowo podczas tworzenia elementu pasek stanu informuje, jak postępować i kiedy wskazywać punkty.

  1. Instrukcje i komunikaty o błędach.
  2. Stan Orto (O), Inteligentny wybór (S) i współrzędne blokady (X, Y, Z).
  3. Poziom w hierarchii zespołu lub komponentu (0–9).
  4. Tryb środkowego przycisku myszy (Przeglądaj lub Zwiń)
  5. Aktualna faza.
  6. Liczba wybranych obiektów i uchwytów.
Was this helpful?
Wstecz
Dalej