Uruchamianie Tekla Structures

Tekla Structures
2020
Tekla Structures

Uruchamianie Tekla Structures

Podczas uruchamiania Tekla Structures wyświetlane jest okno wyboru ustawień Tekla Structures. Ustawienia obejmują środowisko, rolę i konfigurację.

 • Środowisko oznacza ustawienia i informacje specyficzne dla danego regionu. Definiuje na przykład, które profile, klasy materiałów, wartości domyślne, ustawienia rysunku, ustawienia komponentu, raporty oraz szablony są dostępne i wykorzystywane w określonym regionie.
 • Rola jest profilem grupy użytkowników, który ogranicza dostępność plików i ustawień w środowisku. Interfejs użytkownika jest dostosowany do danej roli. Oznacza to, że niektóre ustawienia, które są zbędne w danej roli, są ukryte, aby interfejs użytkownika był bardziej przejrzysty i łatwiejszy w obsłudze.
 • Konfiguracja składa się z zestawu funkcji, do których użytkownik jest uprawniony na podstawie warunków licencji. Każda konfiguracja jest przeznaczona dla określonej grupy użytkowników, co umożliwia dostosowanie programu do różnych podmiotów w branży budowlanej.

Jeśli jesteś administratorem w firmie, zobacz Przegląd środowisk, ról i licencji.

Wybieranie swoich ustawień Tekla Structures

 1. Uruchom program Tekla Structures, wybierając go z menu Start systemu Windows lub dwukrotnie klikając ikonę na pulpicie.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe służące do wybierania ustawień Tekla Structures.

 2. Wybierz środowisko pasujące do regionu, w którym jest realizowany projekt.

  Jeśli odpowiedniego środowiska nie ma na liście, zobacz Instalacja Tekla Structures.

  Można również wybrać blank project (pusty projekt) i na jego podstawie dostosować środowisko.

 3. Wybierz rolę.

  Dostępność ról zależy od środowiska, zazwyczaj dostępne są jednak następujące role:

  • Wykonawca konstrukcji betonowych

  • Inżynier

  • Generalny wykonawca

  • Detalowanie prefabrykatów betonowych

  • Planowanie produkcji - Beton

  • Detalowanie zbrojenia

  • Detalowanie konstrukcji stalowych

 4. Wybierz konfigurację.

  Stosowana konfiguracja może nie zawierać wszystkich funkcji opisanych w podręcznikach Tekla Structures. Aby uzyskać więcej informacji na temat funkcji dostępnych w każdej konfiguracji, zobacz Konfiguracje Tekla Structures.

 5. Kliknij OK.

  Zostanie wyświetlony ekran startowy Tekla Structures.

 6. Wybierz co chcesz robić:
  • Na zakładce Ostatnie można otworzyć ostatnio używany model.

   Jeśli karta Ostatnie jest pusta, zostanie wyświetlona karta Wszystkie modele.

  • Na zakładce Wszystkie modele można otworzyć istniejący model.

   Jeśli karta Wszystkie modele jest pusta, zostanie wyświetlona karta Nowy.

   Na kartach Ostatnie i Wszystkie modele można sortować poszczególne kolumny. Ponadto można zmienić kolejność i rozmiar kolumn, przeciągając je.

   Modele można wyszukiwać według nazwy, wpisując sam początek nazwy modelu. Przykładowo po wpisaniu litery N Tekla Structures wybierze pierwszy model o nazwie zaczynającej się na literę N.

   Aby otworzyć wybrany model, kliknij dwukrotnie wybrany model lub wybierz model i kliknij przycisk Otwórz.

  • Na zakładce Modele udostępnione możesz otworzyć model, który został udostępniony przy użyciu Tekla Model Sharing. Musisz się zalogować za pomocą konta Trimble Identity , aby móc korzystać z modeli Tekla Model Sharing .

  • Na zakładce Nowy można utworzyć nowy model.

Tworzenie własnego środowiska: blank project (pusty projekt)

Blank project jest środowiskiem Tekla Structures, które zawiera tylko ogólną zawartość, jak profile parametryczne, niezdefiniowane śruby, materiały i gatunki zbrojenia oraz podstawowe układy rysunku. Może służyć do gromadzenia ustawień, narzędzi i informacji specyficznych dla regionu, firmy lub projektu. Blank project (pusty projekt) jest dostępny podczas każdej instalacji Tekla Structures.

Pobieranie i instalowanie zawartości w blank project (pustym projekcie)

Korzystając z Tekla Warehouse, można pobrać i zainstalować zawartość w blank project (pustym projekcie). Z Tekla Warehouse można na przykład pobrać profile, klasy materiałów, śruby, gatunki zbrojenia, komponenty, aplikacje i szablony dostępne we wszystkich zbiorach specyficznych dla danego środowiska i producenta, a następnie tworzyć dowolne ich kombinacje.

Zawartość można pobrać z Tekla Warehouse , a następnie zainstalować zarówno przed rozpoczęciem projektu, jak i w jego trakcie. Przed rozpoczęciem projektu można zainstalować zawartość w folderach projektu i folderach firmowych. W trakcie realizacji projektu zawartość można zainstalować w folderze modelu.

Sprawdzanie i zmienianie ustawień Tekla Structures

Bieżące ustawienia Tekla Structures (środowisko, rolę i konfigurację) można sprawdzić w dowolnym momencie bez konieczności zamykania modelu.

 1. W menu Plik kliknij Ustawienia i przewiń do obszaru Licencja.

  Zostaną wyświetlone bieżące ustawienia.

 2. Zmień ustawienia zgodnie z potrzebą.

  Po wprowadzeniu zmian może być konieczne ponowne uruchomienie Tekla Structures.

Tekla Structures dane dotyczące użytkowania

Tekla Structures zbiera anonimowe dane dotyczące korzystania z oprogramowania. Te informacje pomogą ulepszyć Tekla Structures, oraz jest to łatwy sposób, aby wpływać na przyszły rozwój Tekla Structures.

Tekla Structures zbiera wzorce użytkowania i trendy dotyczące używania poleceń i narzędzi oprogramowania. Program gromadzi informacje automatycznie podczas korzystania z Tekla Structures. Aby sprawdzić, jakie dane zostały zgromadzone, możesz wyświetlić plik historii. Prywatność użytkowników zawsze jest priorytetem. Gromadzone informacje są anonimowe oraz nie można ich użyć do osobistej identyfikacji użytkownika i są one łączone z danymi innych ludzi w celu analizy statystycznej.

 1. W menu Tekla Structures kliknij Ustawienia i przewiń do obszaru Statystyki użytkowania.

  Zbieranie danych jest domyślnie włączone.

 2. Jeśli nie chcesz, aby Tekla Structures zbierał dane dotyczące użytkowania, wybierz pole wyboru Wyłącz zbieranie danych.
 3. W celu sprawdzenia zgromadzonych danych, kliknij łącze, aby przejrzeć zgromadzone dane.

  Tekla Structures wyświetli plik UserFeedbackLog.txt.

 4. Aby dostosować interwał zapisywania danych lub interwał wysyłania danych, należy użyć opcji zaawansowanych XS_ AUTOMATIC_ XS_ USER_ FEEDBACK_ FEEDBACK_ SAVING_ INTERVAL i XS_ AUTOMATIC_ USER_ USER_ FEEDBACK_ USER_ SENDING_ INTERVAL
 5. Aby wysłać informacje zwrotne lub pytania dotyczące zbierania danych, wyślij wiadomość e-mail na adres tekla.usability@trimble.com.
Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej