Pasek narzędzi Przyciąganie

Tekla Structures
2020
Tekla Structures

Pasek narzędzi Przyciąganie

Użyj paska narzędzi Przyciąganie, aby aktywować przełączniki przyciągania i uzyskać dostęp do opcji przyciągania prostopadłego.

(1) Użyj przełączników przyciągania, aby kontrolować które położenia można wybierać podczas umieszczania obiektów. Przełączniki przyciągania określają dokładne położenia na obiektach, na przykład punkty końcowe, punkty środkowe i przecięcia.

(2) Użyj pierwszej listy, aby określić głębokość przyciągania.

(3) Użyj drugiej listy, aby przełączyć między płaszczyzną widoku a płaszczyzną roboczą.

(4) Użyj trzeciej listy, aby ustawić typ płaszczyzny. Typ płaszczyzny określa, które płaszczyzny można wybrać w modelu.

(5) Możesz ukrywać wybrane przełączniki na pasku narzędzi.

Domyślnie pasek narzędzi Przyciąganie znajduje się u dołu ekranu. Jeśli nie możesz znaleźć paska narzędzi, kliknij Plik > Ustawienia i sprawdź na liście Paski narzędzi, czy pasek narzędzi Przyciąganie jest wybrany.

Strefa przyciągania

Każdy obiekt ma strefę przyciągania. Definiuje ona, jak blisko należy wskazać, aby trafić w położenie. W przypadku wskazania wewnątrz strefy chwytania obiektu Tekla Structures automatycznie przyciąga do najbliższego możliwego wskazania punktu na tym obiekcie.

Strefę przyciągania można ustawić za pomocą opcji zaawansowanej XS_​PIXEL_​TOLERANCE.

Priorytet przyciągania

Jeśli wskażesz jednocześnie kilka położeń, Tekla Structures automatycznie przyciągnie do punktu o najwyższym priorytecie przyciągania. Aby kontrolować położenia, które można wskazać, użyj przełączników przyciągania. Przełączniki przyciągania określają priorytet przyciągania pozycji.

Głębokość przyciągania

Pierwsza lista na pasku narzędzi Przyciąganie służy do określania głębokości każdej ze wskazywanych pozycji. Dostępne są następujące opcje:

  • Płaszczyzna: Przyciąganie do pozycji na płaszczyźnie widoku lub na płaszczyźnie roboczej można wykonywać w zależności od opcji wybranych na drugiej liście na pasku narzędzi Przyciąganie .

  • Auto: W widokach perspektywicznych opcja ta działa jak opcja 3D . W widokach nieperspektywicznych działa natomiast jak opcja Płaszczyzna .

  • 3D: Można przyciągać do pozycji w całej przestrzeni 3D.

Przyciąganie na rysunkach

Na rysunkach można przyciągać do położenia w taki sam sposób jak w modelu. Oprócz tego, umieszczając obiekty rysunku lub szkicując, można przyciągać do kątów ortogonalnych.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej