Zapoznanie się z interfejsem użytkownika

Tekla Structures
2020
Tekla Structures

Zapoznanie się z interfejsem użytkownika

Po otwarciu modelu Tekla Structures zostaje wyświetlone nowe okno. Domyślnie interfejs użytkownika wygląda podobnie do tego na poniższym rysunku:

(1) To jest model Tekla Structures. W przypadku rozpoczęcia całkowicie nowego projektu na tym etapie będzie widoczny jedynie domyślny widok modelu i pusta siatka.

(2) Zielony symbol kostki reprezentuje globalny układ współrzędnych i leży w globalnym początku (x = 0, y = 0, z = 0).

(3) Ramka wokół siatki reprezentuje obszar roboczy. W widoku można zobaczyć tylko te elementy, które znajdują się w tym obszarze. Obiekty znajdujące się poza obszarem roboczym istnieją w modelu, ale nie są widoczne. Obszar roboczy można zmniejszać i rozszerzać w zależności od potrzeb. Można również ukryć ramkę obszaru roboczego.

(4) Symbol współrzędnych z trzema osiami x, y i z reprezentuje lokalny układ współrzędnych. Wskazuje on także kierunek modelu.

(5) Menu Plik służy do zarządzania modelami. Można w nim między innymi zapisywać modele, drukować rysunki oraz importować i eksportować modele.

(6) Na wstążce znajdują się wszystkie polecenia i inne funkcje, które będą używane podczas tworzenia modelu. Możesz dostosować wstążkę do własnych potrzeb.

(7) Domyślnie pasek narzędzi szybkiego dostępu zawiera ikony skrótów do poleceń Zapisz, Cofnij, Ponów oraz Cofnij - historia.

(8) Jeśli nie możesz znaleźć danego polecenia lub okna dialogowego, wyszukaj je w polu Szybkie uruchamianie.

(9) Panel boczny z prawej strony ekranu służy do wyświetlania właściwości obiektów modelu, dodawania modeli referencyjnych i komponentów, dołączanie chmur punktów, używania zapytań niestandardowych lub znajdowania bezpośredniego dostępu do usług Tekla Online services.

(10) Pasek narzędzi obsługi płaszczyzny roboczej służy do sterowania płaszczyzną roboczą, która jest używana w modelu.

(11) Przełączniki wyboru określają, które obiekty można wybrać.

(12) Przełączniki przyciągania umożliwiają kontrolę nad punktami, które można wskazać podczas tworzenia obiektów.

(13) Podczas tworzenia obiektów pasek stanu informuje, jak postępować i kiedy wskazywać punkty.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej