Korzystanie z panelu bocznego

Tekla Structures
2020
Tekla Structures

Korzystanie z panelu bocznego

Panel boczny z prawej strony ekranu umożliwia na przykład wyświetlanie właściwości obiektu modelu i dodawanie modeli referencyjnych oraz komponentów.

Czynność

Procedura

Otwarcie okna panelu bocznego

Kliknij przycisk panelu bocznego, aby otworzyć okno panelu bocznego.

Po kliknięciu przycisku panelu bocznego otwiera się i uaktywnia okno panelu bocznego. Okna aktywnego panelu bocznego mają niebieskie przyciski .

Utrzymywanie wielu okien panelu bocznego jednocześnie otwartych

Domyślnie Tekla Structures otwiera tylko jedno okno panelu bocznego równocześnie. W razie potrzeby można utrzymywać wiele okien panelu bocznego jednocześnie otwartych.

 • Kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk panelu bocznego i wybierz Pojedynczy panel lub Ułożone panele.

  Pojedynczy panel: Tekla Structures otworzy nowe okno panelu bocznego i zamknie wszystkie inne otwarte okna panelu bocznego.

  Ułożone panele: Tekla Structures otworzy nowe okno panelu bocznego pozostawi inne otwarte okna panelu bocznego ułożone jedno na drugim.

 • Kliknij Ctrl + przycisk panelu bocznego, aby otworzyć okna panelu bocznego ułożone jedno na drugim.

Można zmieniać rozmiar okien panelu bocznego i zmieniać ich kolejność przez przeciąganie.

Zamykanie okna panelu bocznego

Można zamknąć jedno aktywne okno panelu bocznego lub kilka okien jednocześnie, jeśli są one ułożone jedno na drugim.

 • Kliknij inny przycisk aktywnego panelu bocznego, aby zamknąć aktywne okno panelu bocznego i otworzyć nowe.

 • Kliknij przycisk w prawym górnym rogu danego okna panelu bocznego.

 • Kliknij strzałkę w panelu bocznym.

Przesuwanie okna panelu bocznego

Po umieszczeniu wskaźnika myszy na górnej części okna panelu bocznego zostanie ona wyświetlona w kolorze jasno niebieskim.

Chwyć górną część okna panelu bocznego i przeciągnij okno do nowego położenia.

Przestawianie i dokowanie okna panelu bocznego

Istnieje możliwość przestawiania lub dokowania okien panelu bocznego.

 • Aby przestawiać okno panelu bocznego: kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk panelu bocznego i wybierz Przestaw.

 • Aby zadokować okno panelu bocznego: kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk okna przestawnego i wybierz Przypnij do panelu bocznego.

  Można także przeciągnąć okno panelu bocznego z powrotem do obszaru dokowania po prawej stronie lub na dole ekranu. Obszar dokowania jest oznaczony kolorem niebieskim.

Jeśli przestawisz okno panelu bocznego i zamkniesz Tekla Structures, okna panelu bocznego zostanie otwarte w swojej pozycji po ponownym uruchomieniu Tekla Structures.

Dostosowanie rozmiaru okna panelu bocznego

Zmiana rozmiaru okna przestawnego panelu bocznego przez przeciąganie jego obramowania.

Znajdowanie dodatkowej pomocy dotyczącej zawartości okna panelu bocznego

Kliknij przycisk .

Wskazówka:

Czasami okno panelu bocznego próbuje się otworzyć na drugim monitorze, który nie jest aktualnie podłączony do komputera. Aby przywrócić okno panelu bocznego na główny monitor, kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk panelu bocznego i wybierz Przypnij do panelu bocznego.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej