Dostosowywanie skrótów klawiaturowych

Tekla Structures
2020
Tekla Structures

Dostosowywanie skrótów klawiaturowych

W oknie dialogowym Skróty klawiaturowe można wyświetlić listę wszystkich skrótów klawiaturowych dostępnych w Tekla Structures. Można również zdefiniować nowe skróty klawiaturowe i usunąć istniejące. Po dostosowaniu można wyeksportować skróty klawiaturowe i udostępnić je współpracownikom.

Definiowanie nowych skrótów klawiaturowych

Do dowolnego polecenia, makra lub komponentu można przypisać dostosowany skrót klawiaturowy. Można nawet w razie potrzeby zmienić domyślne skróty klawiaturowe.

 1. W menu Plik kliknij Ustawienia > Skróty klawiaturowe.

  Pojawi się okno dialogowe Skróty klawiaturowe.

 2. Na liście Grupa wybierz grupę skrótów klawiaturowych, którą chcesz zmienić.

  Zostanie wyświetlona lista poleceń i skrótów.

 3. W przypadku wyszukiwania konkretnego polecenia lub skrótu klawiaturowego wpisz fragment tekstu w polu Filtr .

  Przykład:

  • Wpisz ciąg znaków siatka, aby wyświetlić tylko te polecenia, w których nazwie występuje wyraz „siatka”.

  • Wpisz znak „+”, aby wyświetlić listę skrótów, które składają się z dwóch elementów (takie jak Ctrl + S).

  • Wpisz znak „,”, aby wyświetlić listę skrótów, które składają się z dwóch kolejnych klawiszy (np. M, N).

 4. Wybierz polecenie z listy.
 5. Kliknij Wprowadź sekwencje skrótów.
 6. Wprowadź na klawiaturze kombinację klawiszy, która ma być stosowana jako skrót.
 7. Sprawdź w polu Konflikty , czy skrót klawiaturowy nie został już przypisany do innego polecenia.

  Jeżeli skrót jest już używany, podaj inną kombinację klawiszy.

  Note:

  Ponowne przypisanie używanego skrótu klawiaturowego spowoduje, że nie będzie on już związany z poleceniem, do którego był przypisany.

 8. Kliknij Przypisz, aby zapisać skrót klawiaturowy.

Usuwanie i resetowanie skrótów

Można usunąć każdy istniejący skrót. Można również zresetować wszystkie skróty do wartości domyślnych.

 1. W menu Plik kliknij Ustawienia > Skróty klawiaturowe.
 2. Aby usunąć skrót klawiaturowy, wybierz polecenie z listy i kliknij Wyczyść.
 3. Aby zresetować wszystkie skróty klawiaturowe do wartości domyślnych, kliknij przycisk Przywróć.

Eksportowanie skrótów klawiaturowych

Dostosowane skróty klawiaturowe można wyeksportować i udostępnić je współpracownikom.

 1. W menu Plik kliknij Ustawienia > Skróty klawiaturowe.
 2. Kliknij Eksport.
 3. Wprowadź nazwę pliku i lokalizację.
 4. Aby wyeksportować skróty klawiaturowe, kliknij Zapisz.
 5. Aby udostępnić skróty klawiaturowe innym użytkownikom, wyślij im wyeksportowany plik.

Importowanie skrótów klawiaturowych

Skróty klawiaturowe można zaimportować z pliku. Ta metoda umożliwia zaimportowanie skrótów klawiaturowych z Tekla Structures 2016 lub nowszej wersji.

 1. W menu Plik kliknij Ustawienia > Skróty klawiaturowe.
 2. Kliknij Import.
 3. Wskaż plik skrótów do zaimportowania.
  Przykład: ..\Users\<user>\AppData\Local\Trimble\Tekla Structures\<version>\Settings\KeyboardShortcuts_4.xml.
 4. Aby zaimportować skróty klawiaturowe, kliknij Otwórz.
Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej