Tworzenie obrazu miniatury modelu

Tekla Structures
2020
Tekla Structures

Tworzenie obrazu miniatury modelu

Można dodać obraz miniatury w celu łatwiejszego rozpoznania projektu bez konieczności zapamiętywania dokładnej nazwy modelu. Obraz miniatury jest wyświetlany podczas przeglądania istniejących modeli.

  1. Na karcie Widok kliknij: Zrzut ekranu > Miniatura projektu.
  2. Wybierz widok.

    Tekla Structures tworzy obraz i zapisuje go w folderze modelu pod nazwą thumbnail.png.

  3. Aby sprawdzić miniaturę, przejdź do menu Plik, kliknij Otwórz i wybierz model, dla którego utworzono miniaturę, na liście Ostatnie lub Wszystkie modele.

    Zostanie wyświetlony obraz wraz z innymi informacjami o modelu. Przykład:

  4. Jeśli obraz miniatury nie jest zadowalający, można powtórzyć czynności 1 i 2 dowolną liczbę razy.

    Można na przykład powiększyć i pomniejszyć model, aby określić elementy wyświetlane na obrazie miniatury. Podczas tworzenia nowej miniatury Tekla Structures nadpisuje istniejący obraz miniatury nowym.

Wskazówka:

Można również korzystać z niestandardowego obrazu po uprzednim umieszczeniu go bezpośrednio w folderze modelu pod nazwą thumbnail.png. Preferowany rozmiar obrazu to 120 x 74 piksele.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej