Kopiowanie i przesuwanie obiektów

Tekla Structures
2020
Tekla Structures

Kopiowanie i przesuwanie obiektów

Podstawowa funkcjonalność kopiowania i przesuwania obiektów działa tak samo w modelach i rysunkach. Obiekty można kopiować i przesuwać liniowo, z obrotem oraz z odbiciem lustrzanym.

Duplikowanie obiektów

Dwa obiekty są uznawane za duplikaty, jeśli mają te same właściwości i identyczną lokalizację. Tekla Structures wykonuje sprawdzenie w poszukiwaniu zduplikowanych obiektów podczas kopiowania i przenoszenia obiektów lub tworzenia nowych obiektów w miejscu, w którym znajduje się już jakiś obiekt. W przypadku znalezienia duplikatów można wybrać, czy mają zostać zachowane, czy usunięte.

Opcja zaawansowana XS_​DUPLICATE_​CHECK_​LIMIT_​FOR_​COPY_​AND_​MOVE umożliwia zdefiniowanie maksymalnej liczby obiektów zaliczanych jako duplikaty podczas kopiowania lub przesuwania obiektów.

Uwaga:

Tekla Structures nie sprawdza występowania duplikatów przy kopiowaniu obiektów za pomocą narzędzia modelowania, np. komponentu Szyk obiektów (29).

Połączone obiekty

Podczas kopiowania obiektów, które są połączone z innym elementem (np. połączeń i śrub), Tekla Structures próbuje znaleźć dla skopiowanych obiektów odpowiednie nowe elementy główne. Jeśli ich nie znajdzie, niektóre połączone obiekty mogą w ogóle nie zostać skopiowane. Po kopiowaniu należy sprawdzić, czy wszystkie obiekty zostały skopiowane prawidłowo.

Zespoły i zespoły betonowe

W przypadku kopiowania lub przesuwania obiektów z zespołu lub zespołu betonowego Tekla Structures kopiuje w miarę możliwości strukturę zespołu. Przykładowo podzespoły są w przypadku znalezienia obiektu macierzystego kopiowane jako podzespoły.

Zbrojenie i wykończenie powierzchni

W przypadku kopiowania lub przesuwania zbrojenia lub wykończeń powierzchni z zamiarem dostosowania do elementu, do którego są kopiowane lub przesuwane:

  • Uchwyty zbrojenia lub wykończenia powierzchni muszą znajdować się w narożach elementu.
  • Elementy, między którymi wykonywane jest kopiowanie lub przesuwanie, muszą mieć taką samą liczbę narożników przekroju poprzecznego.
  • Elementy okrągłe muszą mieć takie same wymiary przekroju poprzecznego.

Obiekty rysunku

Obiekty rysunku można kopiować i przesuwać między widokami rysunku o różnych skalach.

Sprawne kopiowanie i przesuwanie

Istnieje możliwość pozostawienia otwartych okien dialogowych Przesuń i Kopiuj , jeśli mają być często używane.

Po uruchomieniu polecenia Kopiuj - liniowo, Kopiuj - lustro, Kopiuj - obrót lub Przesuń - liniowo, Przesuń - lustro lub Przesuń - obrót przerwij polecenie i pozostaw otwarte okno dialogowe. Gdy chcesz kontynuować kopiowanie lub przesuwanie, kliknij okno dialogowe, aby je aktywować, i kontynuuj kopiowanie lub przesuwanie obiektów.

Wyświetlanie lub ukrywanie komunikatu „Nie pokazuj więcej tego komunikatu”

Tekla Structures wyświetla komunikaty ostrzegawcze w razie potrzeby, na przykład gdy kopiujesz lub przesuwasz obiekty poza obszar roboczy. Istnieje jednak możliwość ukrycia przyszłych ostrzeżeń tego samego typu. Można spowodować ponowne wyświetlanie w Tekla Structures tych ostrzeżeń.

  • Aby ukryć przyszłe ostrzeżenia tego samego typu, zaznacz pole wyboru Nie pokazuj ponownie tego komunikatu.
  • Aby włączyć ponownie wyświetlanie ostrzeżeń, przytrzymaj klawisz Shift wciśnięty podczas uruchamiania polecenia, które normalnie powoduje pojawienie się komunikatu ostrzegawczego.
Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej