Układ współrzędnych

Tekla Structures
2020
Tekla Structures

Układ współrzędnych

W Tekla Structures używane są dwa układy współrzędnych: globalny i lokalny układ współrzędnych. Lokalny układ współrzędnych występuje też pod nazwą płaszczyzna robocza.

Globalny układ współrzędnych

Zielony symbol sześcianu reprezentuje globalny układ współrzędnych i leży w globalnym początku układu (x = 0, y = 0, z = 0). Globalny układ współrzędnych jest statyczny i nie można go zmienić.

Nie należy umieszczać modelu w zbyt dużej odległości od punktu początkowego. Umieszczenie obiektów modelu daleko od początku może spowodować, że funkcja przyciągania do punktów w widokach modelu może działać niedokładnie. Im większa odległość modelowania od początku, tym mniejsza dokładność wszystkich obliczeń.

Jeśli konieczne jest użycie innego układu współrzędnych do wstawienia modelu referencyjnego lub eksportowania modeli IFC, można użyćpunktów bazowych. Podczas korzystania z punktów bazowych można zmniejszyć współrzędne i dowolnie zlokalizować model.

Lokalny układ współrzędnych (płaszczyzna robocza)

Płaszczyzna robocza reprezentuje lokalny układ współrzędnych. Większość poleceń, które zależą od układu współrzędnych, korzysta ze współrzędnych płaszczyzny roboczej. Przykładowo tworzenie punktów, pozycjonowanie i kopiowanie elementów zawsze jest zgodne z układem współrzędnych płaszczyzny roboczej. Symbol współrzędnych, który znajduje się w prawym dolnym rogu widoku modelu, jest zgodny z płaszczyzną roboczą.

Płaszczyzna robocza zależy od modelu, dlatego we wszystkich widokach jest taka sama. Czerwony symbol strzałki płaszczyzny roboczej symbolizuje płaszczyznę xy. Kierunek osi z jest zgodny z regułą prawej dłoni.

Lokalny układ współrzędnych można zmienić, przesuwając płaszczyznę roboczą. Płaszczyzna robocza także ma własną czerwoną siatkę, która może służyć do umieszczania elementów. Siatkę tą można wyświetlać lub ukrywać zależnie od potrzeb.

Aby określić, która płaszczyzna robocza lub punkt bazowy jest obecnie w użyciu w modelu, skorzystaj z paska narzędzi Płaszczyzny robocze.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej