Korzystanie z kontekstowego paska narzędzi

Tekla Structures
2020
Tekla Structures

Korzystanie z kontekstowego paska narzędzi

Gdy klikniesz obiekt w modelu lub na rysunku, obok wskaźnika myszy pojawi się symbol kontekstowego paska narzędzi . Kliknij symbol, aby otworzyć kontekstowy pasek narzędzi. Kontekstowy pasek narzędzi umożliwia szybkie wyświetlanie i zmianę niektórych podstawowych właściwości obiektu, widoku, siatki itp.

W przypadku wybrania wielu obiektów w kontekstowym pasku narzędzi dla wszystkich różniących się właściwości wyświetlany jest tekst Różne.

Zmiana właściwości obiektu przy użyciu kontekstowego paska narzędzi

Zmiany wprowadzanie na kontekstowym pasku narzędzi są natychmiast stosowane do modelu lub rysunku.

 1. Kliknij obiekt w modelu lub na rysunku.

  Obok wskaźnika myszy pojawi się kontekstowy pasek narzędzi.

 2. Zmień właściwości obiektu na kontekstowym pasku narzędzi.

  Zmiany zostaną natychmiast zastosowane.

Wskazówka:

Naciskaj klawisz Tab, aby przechodzić między przyciskami poleceń i właściwościami na kontekstowym pasku narzędzi.

Wyświetlanie lub ukrywanie kontekstowego paska narzędzi

Można określić, czy kontekstowy pasek narzędzi będzie widoczny w Tekla Structures.

 1. W menu Plik kliknij Ustawienia.
 2. W obszarze Paski narzędzi zaznacz pole wyboru Kontekstowy pasek narzędzi lub usuń jego zaznaczenie.

  Można też użyć skrótu klawiaturowego Ctrl+K, aby wyświetlić lub ukryć kontekstowy pasek narzędzi.

Określanie pozycji kontekstowego paska narzędzi

Można określić pozycję kontekstowego paska narzędzi względem punktu odniesienia obiektu.

 1. Wybierz obiekt.
 2. Trzymając wciśnięty klawisz Ctrl, kliknij kontekstowy pasek narzędzi lewym przyciskiem myszy.

  Między kontekstowym paskiem narzędzi a obiektem wyświetlana jest linia przerywana.

 3. Przeciągnij kontekstowy pasek narzędzi do nowej pozycji.
  Kontekstowy pasek narzędzi można umieścić na przykład z lewej strony wybranego obiektu.
 4. Zwolnij lewy przycisk myszy.
  Kontekstowy pasek narzędzi jest teraz wyświetlony w zdefiniowanej pozycji, np. z lewej strony dowolnego wybranego obiektu.

Przypinanie kontekstowego paska narzędzi

Kontekstowy pasek narzędzi można przypiąć w określonym położeniu na ekranie, blokując jego pozycję. Może on być wyświetlany na przykład w górnym lewym rogu ekranu. W stanie zablokowanym pozycja kontekstowego paska narzędzi jest niezależna od położenia poszczególnych elementów.

 1. Przeciągnij kontekstowy pasek narzędzi do nowego położenia.
 2. Kliknij , aby przypiąć kontekstowy pasek narzędzi w nowym położeniu.

  Po zablokowaniu pozycji ikona przypięcia zostanie zmieniona.

 3. Aby odblokować pozycję, kliknij .

Minimalizacja kontekstowego paska narzędzi

Kontekstowy pasek narzędzi można zminimalizować, aby zajmował mniej miejsca na ekranie.

 1. Na kontekstowym pasku narzędzi kliknij .
  Na kontekstowym pasku narzędzi znajduje się teraz symbol .
 2. Aby przywrócić oryginalny rozmiar kontekstowego paska narzędzi ponownie kliknij .
Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej