Ustawienia podstawowe w menu Plik

Tekla Structures
2020
Tekla Structures

Ustawienia podstawowe w menu Plik

Do sterowania ustawieniami podstawowymi modelowania i rysunku służą ustawienia pasków narzędzi i przełączniki w menu Plik > Ustawienia.

Paskami narzędzi i przełącznikami możesz też sterować w polu Szybkie uruchamianie. Zacznij wpisywać nazwę paska narzędzi lub przełącznika, np. inteligentny, w polu Szybkie uruchamianie i wybierz pasek narzędzi lub przełącznik na liście wyników wyszukiwania, aby uaktywnić dane ustawienie.

Interfejs użytkownika

  • Paski narzędzi: Użyj przycisków opcji, aby dopasować rozmiar ikon na pasku narzędzi i jednocześnie rozmiar paska narzędzi na dole ekranu.

  • Rozmiar czcionki (wstążka): ten suwak umożliwia dostosowanie rozmiaru czcionki wstążki. Domyślny rozmiar czcionki to 11p.

Przełączniki

Opcja

Opis

Inteligentny wybór

Umożliwia zmianę sposobu działania przeciągania i upuszczania dla uchwytów obiektów.

Gdy opcja jest włączona, można przeciągać uchwyty obiektów bez uprzedniego ich zaznaczania.

Gdy opcja jest wyłączona, przed przeciąganiem musisz zaznaczyć uchwyty.

Przeciągnij i upuść

Aktywuje lub dezaktywuje polecenie przeciągania i upuszczania.

Gdy opcja jest włączona, możesz używać funkcji przeciągania i upuszczania podczas kopiowania lub przesuwania obiektów.

Gdy opcja jest wyłączona, nie można korzystać z funkcji przeciągania i upuszczania.

Przeglądanie za pomocą środkowego przycisku myszy

Umożliwia zmianę trybu przesuwania.

Gdy opcja jest włączona, możesz przesuwać model przy użyciu środkowego przycisku myszy.

Gdy opcja jest wyłączona, możesz przesuwać model przy użyciu lewego przycisku myszy.

Wyśrodkowany zoom

Umożliwia zmianę trybu powiększania.

Gdy ta opcja jest włączona, punkt środka powiększania jest utrzymywany pośrodku widoku, niezależnie od położenia wskaźnika myszy.

Gdy opcja jest wyłączona, położenie wskaźnika myszy determinuje punkt środka powiększania.

Automatyczny obrót widoku podstawowego

Umożliwia aktywację lub dezaktywację automatycznego obrotu widoków 3D części i komponentów.

Gdy opcja jest włączona, Tekla Structures obraca widok raz za każdym razem, gdy utworzysz nowy widok 3D elementu lub komponentu.

Gdy opcja jest wyłączona, Tekla Structures nie obraca widoku.

Częściowy wybór zakresem

Umożliwia zmianę sposobu działania funkcji wyboru obszarem.

Gdy opcja jest włączona, wybierane są wszystkie obiekty leżące przynajmniej częściowo wewnątrz prostokątnego obszaru, niezależnie od kierunku zaznaczania.

Gdy opcja jest wyłączona, kierunek przeciągania ma wpływ na wybór obiektów.

Podświetlenie

Umożliwia włączenie lub wyłączenie podświetlania obiektów.

W zależności od używanego silnika renderingu, OpenGL lub DirectX, Tekla Structures wyróżnia obiekty w inny sposób, gdy włączone jest podświetlanie.

Gdy opcja jest włączona, Tekla Structures podświetla obiekty do wyboru po najechaniu na nie wskaźnikiem myszy.

Gdy opcja jest wyłączona, obiekty do wyboru nie są podświetlane.

Wybór prawym przyciskiem

Umożliwia zmianę sposobu wybierania obiektów.

Gdy opcja jest włączona, możesz wybierać obiekty również przy użyciu prawego przycisku myszy. Oprócz tego powiązane menu skrótów zostaje natychmiast wyświetlone.

Gdy opcja jest wyłączona, możesz wybierać obiekty przy użyciu lewego przycisku myszy.

Automatyczny środek obrotu

Umożliwia zdefiniowanie sposobu ustawiania punktu widoku.

Gdy opcja jest włączona, punkt widoku zmienia się za każdym razem, gdy klikniesz środkowy przycisk myszy.

Gdy opcja jest wyłączona, punkt widoku pozostaje w ustawionym położeniu.

Orto

Umożliwia włączenie lub wyłączenie przyciągania prostopadłego.

Gdy opcja jest włączona, Tekla Structures przyciąga do najbliższego punktu prostopadłego na płaszczyźnie (0, 45, 90, 135, 180 itd.). Wskaźnik myszy będzie automatycznie przyciągał do pozycji w równych odległościach w danym kierunku.

Gdy opcja jest wyłączona, przyciąganie prostopadłe nie jest używane.

Rendering DirectX

Przełącz między renderowaniem OpenGL a DirectX.

Gdy opcja jest włączona, używany jest rendering DirectX.

Gdy opcja jest wyłączona, używany jest rendering OpenGL.

Podpowiedzi

Umożliwia pokazywanie lub ukrywanie podpowiedzi.

Gdy opcja jest włączona, gdy przesuniesz wskaźnik myszy nad polecenie, wyświetla się małe okno z przykładami, wskazówkami i podpowiedziami.

Gdy opcja jest wyłączona, podpowiedzi nie są wyświetlane.

Podpowiedzi punktów przyciągania

Umożliwia pokazywanie lub ukrywanie podpowiedzi punktów przyciągania.

Gdy opcja jest włączona i zostanie uruchomione polecenie wymagające wskazywania punktów, Tekla Structures wyświetli podpowiedź punktu przyciągania, w której wyświetlana jest nazwa punktu przyciągania.

Gdy opcja jest wyłączona, podpowiedzi punktów przyciągania nie są wyświetlane.

Poniższe ustawienia są dostępne tylko na rysunkach:

Opcja

Opis

Szerokości linii drukarki

Pokazuje linie na rysunkach kolorowych ze zdefiniowaną grubością.

Gdy opcja jest włączona, linie na rysunkach kolorowych są pokazywane ze zdefiniowaną grubością.

Gdy opcja jest wyłączona, linie na rysunkach w kolorze są pokazywane z domyślną grubością.

Kolory linii drukarki

Pokaż kolory linii na rysunku.

Niewidoczny obrys

Umożliwia pokazywanie ukrytych obiektów na rysunkach w formie wyszarzonych obrysów na kolorowych rysunkach. W przypadku rysunków w skali szarości oraz czarno-białych ukryte obiekty nie są wyświetlane nawet po wybraniu ustawienia Niewidoczny obrys.

Gdy opcja jest włączona, ukryte linie są pokazywane jako niewidoczne obrysy.

Gdy opcja jest wyłączona, ukryte linie nie są pokazywane.

Symbol powiązania

Pokazuje, które obiekty rysunku są powiązane i automatycznie aktualizowane. Symbole powiązania są pokazywane tylko po wybraniu obiektu rysunku, na przykład wymiaru.

Obiekty, które nie mają prawidłowego powiązania, są oznaczone przerywanym symbolem powiązania i pytajnikiem.

Gdy opcja jest włączona, symbole powiązania są pokazywane.

Gdy opcja jest wyłączona, symbole powiązania nie są pokazywane.

Przeciągnij i upuść

Aktywuje lub dezaktywuje polecenie przeciągania i upuszczania na rysunkach.

Gdy opcja jest włączona, można używać przeciągania i upuszczania do przenoszenia obiektów takich jak oznaczenia, obiekty szkicu i linie siatki bez uprzedniego zaznaczania obiektów lub uchwytów.

Gdy opcja jest wyłączona, nie można korzystać z funkcji przeciągania i upuszczania.

Paski narzędzi

Za pomocą przełączników na pasku narzędzi można włączać i wyłączać wybrane paski narzędzi:

Domyślnie pasek narzędzi znajduje się na dole ekranu.

Was this helpful?
Wstecz
Dalej