Konfigurowanie Tekla License Borrow Tool do obsługi Tekla Structures w trybie offline

Tekla Structures
2020
Tekla Structures

Konfigurowanie Tekla License Borrow Tool do obsługi Tekla Structures w trybie offline

Z licencji lokalnych Tekla Structures można korzystać w trybie offline lub off-site poprzez wypożyczenie licencji Tekla z Tekla License Borrow Tool.

Informacje na tej stronie nie są odpowiednie dla subskrypcji online.

Przed rozpoczęciem należy pobrać i zainstalować najnowszą wersję Tekla License Borrow Tool ze strony pobierania produktu Tekla Downloads.

Można użyć tego samego Tekla License Borrow Tool do wypożyczania licencji na różne wersje Tekla Structures. Wersja Tekla License Borrow Tool powinna być identyczna z wersją serwera licencji Tekla.

Aby skonfigurować Tekla License Borrow Tool do korzystania z Tekla Structures w trybie offline:

  1. Przejdź do Wypożyczenie licencji Tekla > Tekla License Borrow Tool przez menu Start lub ekran startowy w zależności od używanej wersji systemu operacyjnego Windows.
  2. W oknie dialogowym Ustawienia wprowadź numer portu i nazwę hosta (nazwę komputera) serwera licencji w polu Serwer w formacie port@hostname, na przykład 27007@server_hostname
  3. Nadal w oknie dialogowym Ustawienia kliknij Przeglądaj i wybierz plik identyfikatora produktu.
  4. Kliknij OK.

    Obszar Produkty w Tekla License Borrow Tool zostanie zaktualizowany.

  5. W oknie dialogowym Tekla License Borrow Tool kliknij Język i w razie potrzeby wybierz język interfejsu użytkownika Tekla License Borrow Tool.
Uwaga:

Po uruchomieniu Tekla Structures i jeśli Tekla Structures nie uruchomi się za pomocą wypożyczonej licencji, w polu serwera w oknie dialogowym licencjonowania wprowadź symbol gwiazdki (*). Podany znak spowoduje, że Tekla Structures poszuka licencji we wszystkich możliwych lokalizacjach. Może to trochę potrwać.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej