Wstępne konfigurowanie ustawień serwera licencji dla użytkowników

Tekla Structures
2020
Tekla Structures

Wstępne konfigurowanie ustawień serwera licencji dla użytkowników

Gdy serwer licencji znajduje się na osobnym serwerze w sieci, Tekla Structures łączy się z serwerem licencji, aby pobrać licencję. Aby to było możliwe, na każdym komputerze musi być określony adres serwera licencji. Można to zrobić, wpisując adres przy pierwszym uruchomieniu oprogramowania lub podając adres w pliku inicjującym dystrybuowanym jako część dostosowanej instalacji. Można również wstępnie zdefiniować licencję, środowisko i rolę za pomocą dostosowanego skrótu uruchamiającego i pliku inicjującego.

Domyślnie, podczas uruchamiania Tekla Structures po raz pierwszy na komputerze, system pyta o adres serwera licencji Tekla, chyba że Tekla Structures może znaleźć serwer licencji z aktywną licencją zainstalowany na tym samym komputerze. Aby uniknąć tego ręcznego procesu, można określić w dostosowanej konfiguracji adres serwera licencji Tekla. W podobny sposób można również wybrać licencję dla użytkownika, a jeśli również wstępnie ustawi się środowisko i rolę, podczas uruchamiania Tekla Structures nie trzeba dokonywać żadnych wyborów. Aby skonfigurować tę opcję dla użytkowników, zobacz instrukcje w Podręcznik wdrożenia dla administratorów.

Was this helpful?
Wstecz
Dalej