Edycja właściwości projektu

Tekla Structures
2020
Tekla Structures

Edycja właściwości projektu

Wielokrotnie w trakcie realizacji projektu potrzebne będą takie informacje jak numer i nazwa projektu. Należy zaktualizować właściwości projektu na początku każdego projektu, aby raporty i rysunki automatycznie uwzględniały poprawne informacje. Wszystkie pola są opcjonalne.

 1. W menu Plik kliknij Właściwości projektu.
 2. Przeprowadź edycję ogólnych właściwości projektu i wpisz opis, który pomoże w identyfikacji modelu przy następnym otwarciu.

  Opis jest wyświetlany wraz z innymi informacjami o modelu po wybraniu modelu na liście Ostatnie lub Wszystkie modele.

  Długość opisu jest ograniczona do 78 znaków.

  W czasie edytowania właściwości Tekla Structures wyróżnia zmienione właściwości żółtym kolorem. Po wprowadzeniu zmian kliknij Zmień, aby zastosować zmiany.

 3. Jeśli chcesz użyć innego układu współrzędnych do współdziałania i współpracy, kliknij Punkty bazowe, aby zdefiniować nowy punkt bazowy.

  Po zdefiniowaniu punktu bazowego można go wybrać z listy Położenie według.

 4. Aby określić specyficzne dla projektu atrybuty użytkownika, kliknij Atrybuty użytkownika.

  Domyślnie można zdefiniować:

  • komentarz do projektu,
  • pola użytkownika,
  • klasę wykonania,
  • system klasyfikacji,
  • atrybuty eksportu IFC,
  • współrzędne geograficzne,
  • atrybuty stanu,
  • położenie fabryki Unitechnik.

  Dostępność różnych atrybutów użytkownika zależy od Twojego środowiska, roli i konfiguracji.

Po zakończeniu edytowania właściwości projektu na rysunkach i w raportach pojawią się zaktualizowane właściwości projektu.

Wyświetlanie informacji o projekcie w szablonach i raportach

Pola na poniższym rysunku dotyczą atrybutów szablonów, które można wykorzystać podczas projektowania własnych raportów i szablonów. Aby wyświetlić informacje o projekcie, należy dodać odpowiednie atrybuty szablonu w szablonach i raportach.

(1) NUMBER#2

(2) NAME

(3) BUILDER

(4) OBJECT

(5) DESIGNER

(6) LOCATION

(7) ADDRESS

(8) POSTAL_BOX

(9) TOWN

(10) REGION

(11) POSTAL_CODE

(12) COUNTRY

(13) DATE_​START

(14) DATE_​END

(15) INFO1, INFO2

(16) DESCRIPTION

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej