Dostosowywanie kontekstowego paska narzędzi

Tekla Structures
2020
Tekla Structures

Dostosowywanie kontekstowego paska narzędzi

Kontekstowy pasek narzędzi można dostosować, wybierając jego poszczególne elementy, które mają być widoczne. Można również dostosować szerokość elementów oraz dodać do nich ikony i uzupełniające tytuły.

Dostosowywanie kontekstowego paska narzędzi

 1. Na kontekstowym pasku narzędzi kliknij .
 2. Na liście kontekstowych pasków narzędzi wybierz pasek narzędzi, który chcesz dostosować.

  Lista kontekstowych pasków narzędzi zawiera tylko paski narzędzi, które są dostępne w bieżącym trybie, czyli w trybie modelowania lub w trybie rysowania.

 3. Zaznacz lub odznacz pola wyboru, aby określić, które elementy paska narzędzi mają być widoczne lub ukryte.

  W obszarze Podgląd przedstawiony jest wygląd paska narzędzi. Przykład:

 4. Aby zmodyfikować elementy paska narzędzi:
  1. Kliknij element paska narzędzi.

   Jeśli element można zmodyfikować, wyświetlane jest następujące pole:

  2. Suwak umożliwia dostosowanie szerokości elementu paska narzędzi.
  3. Aby wprowadzić dodatkowy tytuł, kliknij pole tekstowe i wprowadź tekst.
  4. Aby dodać ikonę, kliknij i wybierz ikonę z listy.
  5. Aby usunąć ikonę lub tytuł, kliknij .
 5. Aby dodać makra i atrybuty użytkownika:
  1. Na liście wybierz żądane makro lub atrybut użytkownika.
  2. Kliknij Dodaj.

   Tekla Structures dodaje makro lub atrybut użytkownika do listy elementów paska narzędzi i do obszaru Podgląd. Przykład:

  3. Aby ukryć makro lub atrybut użytkownika, wyczyść odpowiednie pole wyboru na liście elementów na pasku narzędzi.
 6. Kliknij OK, aby zapisać zmiany.

Tworzenie profili użytkownika kontekstowych pasków narzędzi

Dla kontekstowych pasków narzędzi można utworzyć wiele profili. Każdy profil zawiera te same kontekstowe paski narzędzi, ale z innymi ustawieniami.

 1. Na kontekstowym pasku narzędzi kliknij .
 2. W polu Ustaw profile wprowadź nazwę profilu.
 3. Kliknij , aby zapisać nowy profil.
 4. Dostosuj wybrany kontekstowy pasek narzędzi.

  Można na przykład usunąć niektóre elementy z kontekstowego paska narzędzi.

 5. Kliknij OK, aby zapisać zmiany.

  Profil użytkownika staje się aktywny ze zdefiniowanymi ustawieniami.

 6. Aby przełączyć na inny profil:
  1. Wybierz inny profil na liście Ustaw profile.
  2. Zmień ustawienia.
  3. Kliknij OK.

   Nowy profil użytkownika staje się aktywny.

Po ponownym uruchomieniu Tekla Structures, ostatnio używany profil jest wczytywany domyślnie.

Tworzenie kopii zapasowych i współdzielenie kontekstowych pasków narzędzi

Zalecamy zapisanie kopii zapasowej dostosowanych kontekstowych pasków narzędzi. Za pomocą kopii zapasowej można skopiować ustawienia do innego komputera lub udostępnić dostosowane rozwiązania współpracownikom.

 1. Zapisz kontekstowy pasek narzędzi w profilu użytkownika, nadając mu łatwo rozpoznawalną nazwę.
  Na przykład MyContextualToolbar.
 2. Przejdź do folderu ..\Users\<user>\AppData\Local\Trimble\Tekla Structures\<version>\ContextualToolbar\Profiles.
 3. Utwórz kopię swojego dostosowanego kontekstowego paska narzędzi i zapisz go w odpowiednim folderze na innym komputerze.
 4. Aby otworzyć dostosowany kontekstowy pasek narzędzi na innym komputerze:
  1. Na kontekstowym pasku narzędzi kliknij .
  2. Wybierz właściwy profil na liście Ustaw profile.

   Na przykład MyContextualToolbar, jeśli jest to nazwa, której użyto na etapie 1.

  3. Kliknij OK.

   Dostosowania zostały teraz aktywowane.

Uwaga:

Możesz też umieścić cały folder ContextualToolbar w folderze firmowym lub w folderze systemowym. Należy zauważyć, że lokalizacja folderu firmowego musi być zdefiniowana w pliku teklastructures.ini.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej