Kombinacje obciążeń

Tekla Structures
2019i
Tekla Structures

Kombinacje obciążeń

W niniejszej sekcji przedstawiono proces tworzenia kombinacji obciążeń w Tekla Structures.

Tworzenie kombinacji obciążeń to proces, w którym pewne działające równocześnie grupy obciążeń są mnożone przez częściowe współczynniki bezpieczeństwa i łączone ze sobą zgodnie z określonymi regułami.

Reguły tworzenia kombinacji obciążeń są specyficzne dla procesu projektowania i zdefiniowane w normach budowlanych lub projektowych. Jednym z najbardziej typowych procesów projektowania jest metoda stanów granicznych.

Właściwości kombinacji obciążeń definiują sposób tworzenia kombinacji obciążeń przez Tekla Structures Proces tworzenia kombinacji obciążeń jest kontrolowany przez następujące właściwości:

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej