XS_​SYSTEM

Tekla Structures
2019
Tekla Structures

XS_​SYSTEM

Kategoria: Lokalizacje pliku

Uwaga:

Ta opcja zaawansowana jest przeznaczona wyłącznie dla administratorów.

Wskazuje położenie folderu systemowego Tekla Structures. Folder systemowy służy do przechowywania plików określających ustawienia domyślne. Należą do nich na przykład pliki standard, danych ( .dat ), pliki właściwości, pliki rysunków, pliki szablonów i raportów.

Określanie więcej niż jednego folderu systemowego

Można określić więcej niż jeden folder systemowy i w ten sposób zdefiniować konkretne ustawienia dla każdej roli. Za pomocą opcji ról zdefiniowanych w pliku env_<environment>.ini można wskazywać role podczas określania folderów systemowych w zmiennej XS_SYSTEM. Na przykład XS_STEEL ( \Steel ), XS_CONCRETE ( \Concrete ), XS_ENGINEERING ( \Engineering ) i XS_PRECAST ( \Precast ) wskazują foldery zawierające ustawienia specyficzne dla danej roli. Przykładowa opcja roli stalowej w pliku env_<environment>.ini może wyglądać następująco:

set XS_STEEL=%XSDATADIR%\environments\Steel\master_drawings\;%XSDATADIR%\environments\Steel\model_filters\;%XSDATADIR%\environments\Steel\model_settings\

Aby określić kilka folderów systemowych w zmiennej XS_SYSTEM , wprowadź opcje wskazujące opcje roli i oddziel je średnikami.

Przykład

set XS_SYSTEM=%XS_STEEL%;%XS_ENGINEERING%;%XS_CONTRACTOR%;%XS_GENERAL%;%XSDATADIR%\environments\common\system\

Tekla Structures przeszukuje foldery od prawej do lewej. Jeśli pliki o identycznych nazwach istnieją w kilku folderach, zostanie użyty plik odczytany jako ostatni. W powyższym przykładzie będą to pliki określone przez zmienną XS_STEEL , a nie pliki o takich samych nazwach z folderu common\system\ lub innego wcześniejszego folderu.

Ta opcja zaawansowana jest specyficzna dla systemu i nie można jej zmienić.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej