XS_​PROJECT

Tekla Structures
2019
Tekla Structures

XS_​PROJECT

Kategoria

Umieszczenie pliku

Uwaga:

Ta opcja zaawansowana jest przeznaczona wyłącznie dla administratorów.

Opcje zaawansowane XS_PROJECT i XS_FIRM oraz XS_SYSTEM należy ustawić tak, aby wskazywały foldery przeszukiwane przez program Tekla Structures w poszukiwaniu plików właściwości. Program Tekla Structures zawsze zapisuje właściwości w bieżącym folderze model\attributes. Można je następnie, jeśli to samo ustawienie jest wymagane w innych modelach, skopiować lub przenieść do folderów XS_FIRM lub XS_PROJECT.

Ta opcja zaawansowana jest specyficzna dla modelu, a jej ustawienie jest zapisane w bazie danych opcji.

Ostrzeżenie:

Zmiana wartości opcji zaawansowanej w plikach .ini zlokalizowanych poza folderem modelu nie wywiera wpływu na istniejące modele. Opcje zaawansowane można aktualizować wyłącznie w oknie dialogowym Opcje zaawansowane lub w pliku options.ini zlokalizowanym w folderze modelu. Nie można tego robić w pliku options.ini zlokalizowanym w folderach zdefiniowanych dla opcji zaawansowanych XS_FIRM lub XS_PROJECT. Pliki .ini są odczytywane również podczas otwierania istniejącego modelu, ale wprowadzane są tylko nowe opcje zaawansowane, które nie występują w plikach options_model.db lub options_drawings.db , na przykład takie opcje, które nie są jeszcze dostępne w oknie dialogowym Opcje zaawansowane , ale zostały dodane do oprogramowania.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej