XS_​COMPONENT_​CATALOG_​ALLOW_​SYSTEM_​EDIT

Tekla Structures
2019
Tekla Structures

XS_​COMPONENT_​CATALOG_​ALLOW_​SYSTEM_​EDIT

Kategoria: Właściwości modelowania

Aby edytować pliki definicji katalogu Aplikacje i komponenty znajdujące się w folderach XS_SYSTEM , należy ustawić w tej opcji zaawansowanej wartość TRUE.

Zasadniczo nie ma potrzeby modyfikowania ustawień specyficznych dla systemu. Nie zmieniaj ich, jeśli nie jesteś administratorem.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej