Dostosowywanie katalogu Aplikacje i komponenty

Tekla Structures
2019
Tekla Structures

Dostosowywanie katalogu Aplikacje i komponenty

Możesz zmodyfikować ustawienia definicji katalogu Aplikacje i komponenty przy użyciu plików definicji katalogu oraz skonfigurować strukturę grup stosowną do potrzeb swojej firmy. Zawsze należy sprawdzać ustawienia i struktury grupy podczas aktualizacji Tekla Structures do nowej wersji.

Pliki definicji katalogu ( ComponentCatalog.xml ) mogą znajdować się w folderach wskazywanych przez opcje XS_SYSTEM , XS_FIRM i XS_PROJECT oraz w folderze modelu. Jeśli istnieje więcej niż jeden plik definicji katalogu, Tekla Structures łączy informacje z tych plików. Więcej informacji na temat kolejności przeszukiwania folderów można znaleźć w podrozdziale Kolejność przeszukiwania folderów.

Podczas tworzenia struktury grup katalogu Aplikacje i komponenty należy zdefiniować strukturę najwyższego poziomu w pliku definicji katalogu, który znajduje się w folderze wskazywanym przez opcję XS_SYSTEM. Aby ukryć niepotrzebne elementy struktury grupy i zawartość katalogu przed pewnymi rolami, edytuj pliki definicji katalogu tych ról.

Ogólne instrukcje używania katalogu Aplikacje i komponenty można znaleźć w podrozdziale Korzystanie z katalogu Aplikacje i komponenty.

Edytowanie katalogu

 1. Zmień ustawienie opcji zaawansowanej XS_COMPONENT_CATALOG_ALLOW_SYSTEM_EDIT na TRUE , aby edytować pliki definicji katalogu.
 2. W katalogu Aplikacje i komponenty kliknijWyświetl funkcje zaawansowane > Zarządzanie katalogiem > Tryb edycji i wybierz plik definicji katalogu, który chcesz edytować.

  Na liście plików widać foldery środowiska, projektu i firmowe, jeśli są zdefiniowane, oraz folder modelu. Wymagane ścieżki folderu pliku definicji katalogu można określić w ustawieniu XS_SYSTEM.

  Jeśli XS_COMPONENT_CATALOG_ALLOW_SYSTEM_EDIT nie jest ustawiony jako TRUE , obok pliku widoczna jest mała ikona ostrzeżenia w lokalizacjach folderów XS_SYSTEM. Obraz przedstawia ikony ostrzeżenia obok plików, które są przyciemnione.

  Przyciemnione pliki nie istnieją, ale można je utworzyć, wybierając je i udzielając odpowiedzi Tak w oknie komunikatu Tryb edycji.

  Można usunąć istniejący plik, klikając przyciskobok pliku.

 3. Wybierz plik, który chcesz edytować.

  Symbol zaznaczenia poprzedzający nazwę folderu wskazuje, że plik jest w trakcie edycji.

 4. Utwórz nowe grupy i podgrupy, aby zorganizować zawartość katalogu, kliknij prawym przyciskiem myszy w katalogu i wybierz Nowa grupa....
 5. Przenieś zawartość z Rozgrupowane elementy do nowych grup lub innych predefiniowanych grup użytkownika. Aby przenieść element do innej grupy, kliknij element prawym przyciskiem myszy, wybierz Dodaj do grupy , a następnie wybierz grupę docelową.

  Ważne jest, aby grupa Rozgrupowane elementy była pusta, ponieważ wszystkie elementy pobierane z Tekla Warehouse są umieszczane w tej grupie. Po umieszczeniu elementu w predefiniowanej grupie jest on automatycznie usuwany z rozgrupowanych elementów.

  Instrukcje, jak umieszczać zawartość w grupie i publikować ją jako plik definicji katalogu można znaleźć w podrozdziale Publikowanie grupy w katalogu Aplikacje i komponenty.

Obsługa katalogu

Aby utrzymywać przejrzystą i uporządkowaną strukturę i zawartość katalogu Aplikacje i komponenty , należy dbać o aktualizowanie i organizację grup i usuwać zbędne elementy z plików definicji katalogu.

 1. Kliknijw dolnym prawym rogu katalogu Aplikacje i komponenty , aby wyświetlić rejestr komunikatów:

  Jeśli element zdefiniowany w pliku definicji katalogu zostanie usunięty z Tekla Structures , usunięty element zostanie umieszczony w rejestrze komunikatów o błędzie katalogu Aplikacje i komponenty.

 2. Jeśli rejestr zawiera odniesienia do brakujących elementów, przeprowadź edycję stosownego pliku ComponentCatalog.xml , aby ręcznie usunąć takie odniesienia.

  Zaleca się utworzenie kopii zapasowej pliku przed rozpoczęciem edycji.

 3. Sprawdź dokładnie, czy zmiany nie powodują żadnych dalszych błędów lub nie wprowadzają bałaganu w strukturze grup w katalogu Aplikacje i komponenty. Sprawdź przynajmniej grupy Rozgrupowane elementy i Dotychczasowy katalog.
 4. Nowo dodane elementy są umieszczane w grupie Rozgrupowane elementy. Jeśli w grupie są jakieś nowe elementy, przenieś je do odpowiednich predefiniowanych grup i w razie potrzeby ukryj je w konkretnych rolach.
 5. W razie potrzeby dodaj odpowiednie miniatury do elementów.
Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej