Konfiguracje Tekla Structures

Tekla Structures
2019
Tekla Structures

Konfiguracje Tekla Structures

Tekla Structures jest programem dostępnym w wielu różnych konfiguracjach oferującym zestawy specjalistycznych funkcji. Jego zadaniem jest spełnienie potrzeb przemysłu budowlanego. Programu Tekla Structures można używać na przestrzeni całego procesu budowlanego, począwszy od projektu koncepcyjnego, skończywszy na produkcji, budowie i procesie zarządzania budową.

Dostępne są specjalne studenckie i deweloperskie konfiguracje Tekla Structures. Odwiedź stronę Tekla , aby uzyskać więcej informacji na temat konfiguracji studenckiej do użytku w domu i podczas zajęć. Odwiedź Tekla Developer Center , aby uzyskać więcej informacji na temat Tekla Partners program.

Pomoc obejmuje zawartość konfiguracji Pełna. Należy pamiętać, że używana konfiguracja może nie zawierać wszystkich opisanych funkcji.

Mapa funkcji

Funkcje uwzględnione w różnych konfiguracjach:

Konfiguracja

Funkcja

Pełna

Detalowanie konstrukcji stalowych

Detalowanie prefabrykatów betonowych

Detalowanie zbrojenia

Inżynieria

Modelowanie konstrukcji

Modeler EPM

Primary

Planowanie produkcji - Beton

Podgląd projektu

Kreślarz

Przeglądanie

Siatki, linie konstrukcyjne, punkty

 

Elementy budynku

✔1

 

 

 

Zespoły

 

 

 

Prefabrykowane zespoły betonowe

 

 

 

 

 

 

Modelowanie sekcji wylewania

✔2

 

✔2

✔2

✔2

✔2

✔2

✔2

 

 

 

Przeglądanie sekcji wylewania

✔2

✔2

✔2

✔2

✔2

✔2

✔2

✔2

✔2

✔2

✔2

Monolityczne zespoły betonowe

 

 

 

 

 

Numeracja

✔6

✔3

 

 

 

 

 

 

Przypisywanie numerów kontrolnych

 

 

 

 

 

 

 

Komponenty stalowe

 

✔8

✔8

✔8

✔8

 

 

 

Komponenty betonowe

 

✔5, 8

✔8

✔8

✔8

 

 

 

Atrybuty zdefiniowane przez użytkownika

✔9

✔9

✔7

Blokowanie

 

Tryb wielu użytkowników

Menedżer kontroli kolizji

Narzędzia planowania

Partie

 

Narzędzia planowania dla prefabrykacji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sekwencje

 

Wizualizacja stanu projektu (4D)

Menedżer zadań

 

Organizator

✔4

Drukowanie i publikowanie

Drukowanie i plotowanie

Publikowanie modeli

 

Edytory zewnętrzne

Edytor symboli

Edytor szablonów

Rysunki, plany i raporty

Tworzenie rysunków zestawczych (rzuty, przekroje, rysunki montażowe)

 

 

 

Modyfikowanie rysunków zestawczych (rzuty, przekroje, rysunki montażowe)

 

 

 

Tworzenie rysunków warsztatowych elementów stalowych (rysunki pojedynczych elementów)

 

 

 

 

 

 

 

Modyfikowanie rysunków warsztatowych elementów stalowych (rysunki pojedynczych elementów)

 

 

 

 

 

 

 

Tworzenie rysunków warsztatowych elementów stalowych (rysunki zespołów)

 

 

 

 

 

 

 

Modyfikowanie rysunków warsztatowych elementów stalowych (rysunki zespołów)

 

 

 

 

 

 

 

Tworzenie rysunków prefabrykatów betonowych (rysunki zespołów betonowych)

 

 

 

 

 

 

 

Modyfikowanie rysunków prefabrykatów betonowych (rysunki zespołów betonowych)

 

 

 

 

 

 

 

Tworzenie rysunków monolitycznych elementów betonowych (rysunki zespołów betonowych)

 

 

 

 

 

 

Modyfikowanie rysunków monolitycznych elementów betonowych (rysunki zespołów betonowych)

 

 

 

 

 

 

Plany zakotwień

 

 

 

Raporty

Interoperacyjność

Eksport CNC, DSTV

 

 

 

 

 

Interfejs Steel MIS

 

 

 

 

 

Import 2D i 3D DWG, DXF

 

 

 

Eksport 3D DWG, DXF, DGN

 

Eksport rysunków (DXF, DWG)

Import i eksport CAD i MES

 

 

Eksport IFC 2x3

 

Import i eksport CIS/2

 

 

Import i eksport EliPlan

 

 

 

 

 

 

 

Eksport BVBS

 

 

 

 

 

 

Eksport HMS

 

 

 

 

 

 

 

Eksport Unitechnik

 

 

 

 

 

 

 

Wyświetlanie modeli referencyjnych

Wstawianie modeli referencyjnych (DXF, DWG, DGN, IFC, XML, PDF)

 

Menedżer rozmieszczenia

 

 

 

Obliczenia

Tworzenie modelu analitycznego

 

 

 

 

 

Interfejs analizy i projektowania

 

 

 

 

 

Obciążenia

 

 

 

 

 

Open API

Funkcje Open API

✔4

✔1 = Ograniczenie: 2500 elementów, 5000 obiektów zbrojenia, nieograniczona liczba śrub.

✔2 = Sekcje wylewania są włączone przez opcję zaawansowaną.

✔3 = Numerowanie jest ograniczone do elementów monolitycznych, zespołów betonowych i zbrojenia.

✔4 = Tylko przeglądanie.

✔5 = Tylko komponenty betonowe dla konstrukcji monolitycznych.

✔6 = Numerowanie jest ograniczone do elementów stalowych i zespołów betonowych.

✔7 = Atrybuty użytkownika we właściwościach rysunku można edytować, pozostałe można tylko wyświetlać.

✔8 = tylko komponenty koncepcyjne.

✔9 = nie można edytować atrybutów użytkownika, które wpływają na numerację.

Was this helpful?
Wstecz
Dalej