Tworzenie aplikacji za pomocą Tekla Open API

Tekla Structures
2019
Tekla Structures

Tworzenie aplikacji za pomocą Tekla Open API

Można tworzyć własne aplikacje i dodatkowe funkcje dla Tekla Structures za pośrednictwem Tekla Open API (interfejsu API). Tekla Open API jest implementowany przy użyciu technologii Microsoft .NET.

Aplikacje opracowane za pomocą Tekla Open API do pracy z Tekla Structures nazywane są rozszerzeniami. Aby skorzystać z możliwości Tekla Open API, należy napisać kod programu poza Tekla Structures. Jeśli nie potrafisz programować, wciąż możesz korzystać z zalet Tekla Open API, pobierając utworzone przez innych użytkowników rozszerzenia z Tekla Warehouse.

Przy użyciu Tekla Open API można:

  • Nagrywać i uruchamiać działania w interfejsie użytkownika.

    Nagrywając i uruchamiając działania w interfejsie użytkownika, można zautomatyzować rutynowe zadania, takie jak tworzenie codziennych raportów.

  • Tworzyć narzędzia do automatyzacji.

    Można tworzyć narzędzia do automatyzacji do często potrzebnych obiektów. Dzięki narzędziom automatyzacji możesz na przykład tworzyć podstawowe konstrukcje lub dodawać typowe detale do rysunków.

  • Integrować Tekla Structures z innymi programami.

    Możesz użyć interfejsu Tekla Open API i platformy .NET do przesyłania informacji między Tekla Structures a innymi programami, takimi jak programy do analizy i projektowania.

  • Tworzenie nowych funkcjonalności.

Aby uzyskać więcej informacji na temat Tekla Open API i rozszerzeń, odwiedź witrynę Tekla Developer Center.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej