Tworzenie folderów projektów i folderów firmowych

Tekla Structures
2019
Tekla Structures

Tworzenie folderów projektów i folderów firmowych

Do przechowywania dostosowanych plików można używać folderów projektów i firmowych. Mogą to być wstążki użytkownika, style rysunku, katalogi profili i materiałów lub inne ustawienia, które mają być zachowane dla przyszłego użycia. Można używać tych samych plików przy każdym rozpoczynaniu nowego model lub instalowaniu nowej wersji Tekla Structures. Oznacza to również łatwe przywracanie ustawień domyślnych, ponieważ nie następuje nigdy nadpisanie żadnych plików systemowych.

W folderze projektu należy przechowywać pliki użytkownika, które są stosowane tylko w danym projekcie. Przykładowo projekt może się składać z kilku modeli wykonanych przez osobne zespoły pracujące w różnych lokalizacjach. Pliki i ustawienia specyficzne dla tego projektu można zapisać w folderze projektu, aby mogły z nich korzystać wszystkie osoby biorące w nim udział. Projekt może również składać się z jednego modelu udostępnianego przez inne firmy.

Folderu firmowego należy używać do przechowywania plików użytkownika przeznaczonych dla całej organizacji lub firmy. Te ustawienia i pliki mają być stosowane we wszystkich projektach realizowanych w firmie. Załóżmy np., że regularnie pracujesz dla firmy, która ma określone standardy układu rysunków i oczekuje ich przestrzegania. Dostosuj szablony rysunków pod kątem danej firmy i zapisz je w podfolderze zlokalizowanym w folderze firmowym. Dostosowanych szablonów rysunków będzie można użyć w przyszłości do realizacji projektów w tej firmie.

Podczas pracy w ramach jednej firmy, foldery firmowe i projektów zwykle znajdują się w folderach sieciowych, tak aby wszyscy mieli do nich dostęp. Są one określone przez XS_FIRM i XS_PROJECT. Podczas pracy w projekcie model sharing, każda firmy musi mieć własne ustawienia firmowe w folderze określonym przez XS_FIRM i wspólny folder projektu dla ustawień projektu określony przez XS_PROJECT. Może być przydatne utworzenie skrótów uruchamiania na pulpicie dla każdego projektu zawierającego wszystkie niezbędne foldery.

Ostrzeżenie:

Zmiana wartości opcji zaawansowanej w plikach .ini zlokalizowanych poza folderem modelu nie wywiera wpływu na istniejące modele. Opcje zaawansowane można aktualizować wyłącznie w oknie dialogowym Opcje zaawansowane lub w pliku options.ini zlokalizowanym w folderze modelu. Nie można tego robić w pliku options.ini zlokalizowanym w folderach zdefiniowanych dla opcji zaawansowanych XS_​FIRM lub XS_​PROJECT. Pliki .ini są odczytywane również podczas otwierania istniejącego modelu, ale wprowadzane są tylko nowe opcje zaawansowane, które nie występują w plikach options_model.db lub options_drawings.db , na przykład takie opcje, które nie są jeszcze dostępne w oknie dialogowym Opcje zaawansowane , ale zostały dodane do oprogramowania.

Tworzenie folderu projektu lub folderu firmowego

  1. Utwórz pusty folder w udostępnionej lokalizacji, np. na dysku sieciowym.
  2. Nadaj folderowi odpowiednią nazwę.
  3. W Tekla Structures przejdź do menu Plik i kliknij Ustawienia > Opcje zaawansowane .
  4. W kategorii Lokalizacje plików określ ścieżkę do folderu firmowego lub folderu projektu utworzone w kroku 1 dla opcji zaawansowanej XS_FIRM lub XS_PROJECT.
  5. Uruchom ponownie Tekla Structures , aby zastosować wprowadzone zmiany.
Was this helpful?
Wstecz
Dalej