Serie numeracji w pliku log historii numeracji

Tekla Structures
2019
Tekla Structures

Serie numeracji w pliku log historii numeracji

Tekla Structures wyświetla informacje o numerowanych elementach i zespołach w pliku historii numberinghistory.txt.

Przykład 1

Plik historii numberinghistory.txt po utworzeniu i numeracji jednej belki betonowej B/20 :

1

Numer pozycji elementu.

  • Element z GUID ID510F595D-0000-0030-3133-353939383335 to element serii numeracji Concrete_B-20/1.

  • Element staje się pierwszym elementem w serii numeracji: Concrete_B-20/0 -> Concrete_B-20/1.

2

Numer pozycji zespołu.

  • Numer ID zespołu to ID510F595D-0000-002F-3133-353939383335.

  • Element należy do serii numeracji zespołu B/20 , która jest również serią numeracji zespołu betonowego.

  • Element otrzymuje numer pozycji zespołu: B/20: B/0 -> B/20.

Przykład 2

Plik historii numberinghistory.txt po utworzeniu i numeracji kolejnej belki betonowej B/21 :

1

Numer pozycji nowego elementu.

  • Element o numerze ID ID510F595D-0000-0030-3133-353939383335 to element serii numeracji Concrete_B-20/1.

  • Element staje się drugim elementem w serii numeracji: Concrete_B-20/0 -> Concrete_B-20/2.

2

Numer pozycji zespołu.

  • Numer ID zespołu to ID510F595D-0000-002F-3133-353939383335.

  • Element należy do serii numeracji zespołu B/20 , która jest również serią numeracji zespołu betonowego.

  • Element otrzymuje numer pozycji zespołu: B/20 B/0 -> B/21.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej