Zalecenia dotyczące ustawień w trybie wielu użytkowników

Tekla Structures
2019
Tekla Structures

Zalecenia dotyczące ustawień w trybie wielu użytkowników

Poniżej przedstawiono zalecenia dotyczące optymalizacji konfiguracji w trybie wielu użytkowników. Więcej informacji — zapoznaj się z tematem Zalecenia sprzętowe.

Komputer serwera

Serwer Tekla Structures nie jest wysoce obciążony pracą i można go uruchomić na komputerze o względnie niskich parametrach. Nie jest potrzebny komercyjny sieciowy serwer plików. Jego głównym zadaniem jest przetwarzanie żądań sieciowych dotyczących numerów ID obiektów. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz System wielu użytkowników.

Komputer klienta

Posiada możliwie dużą ilość pamięci RAM (4 GB lub więcej). To przyspiesza zapisywanie w trybie wielu użytkowników. Więcej informacji na temat procesu zapisywania w trybie wielu użytkowników zawiera sekcja Zapisywanie w trybie wielu użytkowników.

Zalecamy również używanie szybkiego procesora wielordzeniowego — dotyczy to przede wszystkim komputerów, na których uruchamiana jest numeracja.

Dyski LVD ( L ow V oltage D ifferential) przyspieszają zapisywanie i otwieranie modeli.

Sieć

Upewnij się, że protokoły TCP/IP są poprawnie skonfigurowane:

  • Każdy komputer w tej samej sieci ma niepowtarzalny numer ID.

  • Każdy komputer w tej samej sieci ma identyczną maskę podsieci.

Wskazówka:

W celu znalezienia adresu IP komputera należy wprowadzić komendę ipconfig w wierszu poleceń DOS.

Uwaga:

Niektóre sieciowe systemy operacyjne mogą blokować dane historii użytkownika, co oznacza, że na przykład w oknie dialogowym Zbadaj obiekt nie są widoczne nazwy użytkowników.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej