Sposób działania trybu wielu użytkowników

Tekla Structures
2019
Tekla Structures

Sposób działania trybu wielu użytkowników

Model wielu użytkowników obejmuje pojedynczy model główny. Każdy użytkownik może uzyskać dostęp do tego modelu i otworzyć własny lokalny widok modelu. Ten widok lokalny jest nazywany modelem roboczym. Powyższy obraz przedstawia jedną z możliwych konfiguracji systemu wielu użytkowników.

Wszelkie zmiany, jakie użytkownik wprowadza do swojego modelu roboczego, są lokalne i są niewidoczne dla innych użytkowników do czasu, gdy użytkownik zapisze model roboczy w modelu głównym.

System wielu użytkowników może obejmować kilka komputerów klientów , na których użytkownicy pracują na swoich modelach roboczych. Model główny może się znajdować w dowolnym miejscu w sieci, w tym także na dowolnym z komputerów klientów.

Gdy otworzysz model wielu użytkowników na komputerze klienta, Tekla Structures utworzy kopię modelu głównego w pamięci komputera klienta (model roboczy).

Gdy klikniesz Zapisz w celu zapisania modelu roboczego z powrotem w modelu głównym, wówczas Tekla Structures :

  1. Utworzy nową kopię modelu głównego i porówna z nią twój model roboczy.

  2. Zapisze zmiany z twojego modelu roboczego w kopii modelu głównego (lokalnie).

  3. Zapisze tę kopię z powrotem w modelu głównym. (Gdy inni użytkownicy zapiszą swoje modele robocze, twoje zmiany staną się dla nich widoczne).

  4. Utworzy nową kopię modelu głównego i zapisze ją lokalnie jako twój model roboczy. (W tym modelu widoczne będą twoje zmiany oraz zmiany przesłane przez innych użytkowników).

Model wielu użytkowników jest zablokowany podczas otwierania, zapisywania i numerowania. Gdy jeden z użytkowników wykonuje dowolną z tych operacji, wówczas w tym czasie inni użytkownicy nie mogą wykonywać tej operacji.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej