Położenie niektórych ukrytych plików i folderów

Tekla Structures
2019
Tekla Structures

Położenie niektórych ukrytych plików i folderów

Gdy Tekla Structures jest instalowany w folderze ..\Program Files niektóre pliki wymagane do uruchomienia Tekla Structures znajdują się w ukrytych folderach, więc są niewidoczne. Ukryte pliki i foldery można zobaczyć, uaktywniając ich wyświetlanie w oknie Folder Options systemu Windows.

Uwaga:

Zawsze możesz sprawdzić ustawienia wymienione poniżej. Jeśli napotkasz problemy z ustawieniami, poproś o pomoc administratora lub lokalny dział pomocy technicznej.

Pliki związane z oprogramowaniem

Oprogramowanie i na przykład, następujące pliki są instalowane w folderze ..\Program Files\Tekla Structures\<version>\.

 • contentattributes_global.lst
 • contentattributes_userdefined.lst

  (w środowisku USA: contentattributes_customer.lst )

Pliki związane ze środowiskami

Środowiska i na przykład, następujące pliki są instalowane w folderze ..\ProgramData\Trimble\Tekla Structures\<version>\environments\<environment>\. Dokładne położenie pliku może się różnić w zależności od struktury folderów plików środowiska.

 • analysis_design_config.inp
 • contentattributes.lst
 • dimension_marks.sym
 • InquiryTool.config
 • objects.inp
 • objects.inp
 • privileges.inp
 • product_finishes.dat
 • rebar_config.inp
 • TeklaStructures.lin
 • TilePatternCatalog.dtd
 • TilePatternCatalog.xml

Pliki związane z ustawieniami użytkownika

Ustawienia użytkownika i na przykład, następujące pliki są instalowane w folderze ..\Users\<username>\AppData\Local\Trimble\Tekla Structures\<version>\.

 • user.ini
 • options.bin
 • plik PropertyTemplates.xml dostosowanego układu panelu właściwości
 • pliki .xml dostosowanych wstążek i kart
 • pliki .xml dostosowanych kontekstowych pasków narzędzi
 • pliki .json dostosowanych pasków narzędzi
Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej