Kolejność wyszukiwania folderów

Tekla Structures
2019
Tekla Structures

Kolejność wyszukiwania folderów

Gdy otworzysz model, Tekla Structures wyszuka powiązane pliki w określonych folderach w ustalonej kolejności.

Należy pamiętać, aby pliki były przechowywane w odpowiednich folderach. Gdy Tekla Structures znajdzie powiązane pliki, wyszukiwanie zostanie zatrzymane. Oznacza to, że takie same pliki, lecz wyszukiwane w dalszej kolejności, zostaną zignorowane.

Kolejność wyszukiwania w folderach:

Folder

Zdefiniowany przez

Aktualny model

Otwarty model

Projekt

Opcję zaawansowaną XS_​PROJECT

Firmowy

Opcję zaawansowaną XS_​FIRM

Systemowy

Opcję zaawansowaną XS_​SYSTEM

Tekla Structures nie wyszukuje niektórych plików w dokładnie takiej kolejności. Wyjątki wymieniono poniżej.

Wyjątki:

Plik (typ)

Kolejność wyszukiwania

objects.inp

 • Folder modelu

 • Folder projektu ( XS_PROJECT )

 • Folder firmowy ( XS_FIRM )

 • Folder systemu ( XS_SYSTEM )

 • Folder inp ( XS_​INP )

privileges.inp

 • Folder modelu

 • Folder projektu ( XS_PROJECT )

 • Folder firmowy ( XS_FIRM )

 • Folder systemu ( XS_SYSTEM )

 • Folder inp ( XS_INP )

Pliki .dat

Folder systemu ( XS_SYSTEM )

Szablony

Katalogi

Profile , śruby , materiały i pręty zbrojeniowe:

 • Folder modelu

 • Folder projektu ( XS_PROJECT )

 • Folder firmowy ( XS_FIRM )

 • Folder wskazywany przez opcję zaawansowaną XS_​PROFDB

Katalog kształtów :

 • Folder modelu

 • Folder projektu ( XS_PROJECT )

 • Folder firmowy ( XS_FIRM )

 • Folder systemu ( XS_SYSTEM )

 • Folder wskazywany przez opcję zaawansowaną XS_​DEFAULT_​BREP_​PATH

Katalog Drukarki :

 • Folder modelu

 • Folder projektu ( XS_PROJECT )

 • Folder firmowy ( XS_FIRM )

 • Folder wskazywany przez opcję zaawansowaną XS_​DRIVER

Ostrzeżenie:

Nie używaj folderu systemowego do przechowywania dostosowanych plików. Dzięki temu unikniesz problemów lub niepotrzebnej pracy podczas aktualizacji oprogramowania do nowej wersji.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej