Pliki katalogu

Tekla Structures
2019
Tekla Structures

Pliki katalogu

Tekla Structures używa plików ASCII i binarnych, aby zarządzać katalogami profilów, materiałów, prętów zbrojeniowych, śrub i zespołów śrub.

Każde środowisko ma własny folder, w którym przechowywane są pliki powiązane z różnymi katalogami. Przykładowo ..\environments\uk\general\profil\ zawiera pliki do zarządzania plikami katalogu stosowanymi w Wielkiej Brytanii. Dokładne położenie pliku może się różnić w zależności od struktury folderów plików środowiska.

Poniższa tabela zawiera pliki i typy plików powiązane z katalogami.

Typ plikuNazwa plikuZastosowanieLokalizacja

.inp

profitab.inp

Definiuje nazwy, których można używać do profili parametrycznych.

W folderze \profil w obrębie folderów środowiska, w ..\ProgramData\Trimble\Tekla Structures\<version>\environments\<environment>\

rebar_database.inp

Zawiera szczegóły zbrojenia użytego w konstrukcjach betonowych. Zawiera zarówno standardowe promienie gięcia, jak i standardowe wymiary haków.

W folderze \profil w obrębie folderów środowiska, w ..\ProgramData\Trimble\Tekla Structures\<version>\environments\<environment>\

mesh_database.inp

Zawiera szczegóły dotyczące siatek zbrojeniowych używanych w konstrukcjach betonowych.

W folderze \profil w obrębie folderów środowiska, w ..\ProgramData\Trimble\Tekla Structures\<version>\environments\<environment>\

.cnv

matexp_<software>.cnv

Zawiera informacje umożliwiające konwersję nazw materiałów podczas przesyłania informacji o modelu przy użyciu odsyłaczy. Przykładowo konwertuje S235JR na FE360B na potrzeby DSTV.

W folderze \profil w obrębie folderów środowiska, w ..\ProgramData\Trimble\Tekla Structures\<version>\environments\<environment>\

prfexp_<software>.cnv

Zawiera informacje umożliwiające konwersję nazw profili podczas przesyłania informacji o modelu przy użyciu odsyłaczy. Przykładowo konwertuje HEA100 na HE100A na potrzeby DSTV.

W folderze \profil w obrębie folderów środowiska, w ..\ProgramData\Trimble\Tekla Structures\<version>\environments\<environment>\

.clb

Przykładowo RU_CF.clb

Zawiera definicje profili parametrycznych używanych w pliku profitab.inp.

..\ProgramData\Trimble\Tekla Structures\<version>\environments\common\inp

.lis

Nazwę pliku można zdefiniować podczas eksportowania.

Plik jest tworzony podczas eksportowania katalogów śrub, profili i materiałów.

Użytkownik może zdefiniować folder, do którego mają być eksportowane pliki.

.db

assdb.db

Katalog zespołów śrub.

W folderze \profil w obrębie folderów środowiska, w ..\ProgramData\Trimble\Tekla Structures\<version>\environments\<environment>\

screwdb.db

Katalog śrub.

W folderze \profil w obrębie folderów środowiska, w ..\ProgramData\Trimble\Tekla Structures\<version>\environments\<environment>\

.bin

profdb.bin

Katalog profili.

W folderze \profil w obrębie folderów środowiska, w ..\ProgramData\Trimble\Tekla Structures\<version>\environments\<environment>\

matdb.bin

Katalog materiałów.

W folderze \profil w obrębie folderów środowiska, w ..\ProgramData\Trimble\Tekla Structures\<version>\environments\<environment>\

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej