Aktualizacja do tej wersji

Tekla Structures
2019
Tekla Structures

Aktualizacja do tej wersji

Gdy postanowisz przeprowadzić aktualizację do nowej wersji Tekla Structures :
  1. Dowiedz się, co się zmieniło w stosunku do poprzedniej wersji:
  2. Zaktualizuj licencje, serwer licencji i Tekla Structures w sposób opisany w sekcji Aktualizacja Tekla Structures do nowej wersji lub zastosuj pakiet serwisowy we wcześniej zainstalowanej wersji w sposób opisany w sekcji Instalowanie dodatku service pack Tekla Structures.
Was this helpful?
Wstecz
Dalej