Udostępnianie modeli i plików

Tekla Structures
2019
Tekla Structures

Udostępnianie modeli i plików

Tekla Structures obsługuje udostępnianie pracy na kilka sposobów, zależnie od tego, czy użytkownik chce współpracować na modelu Tekla Structures czy wymieniać informacje o modelu z produktami innych firm.

Aby współpracować na Twoich Tekla Structures modelach z innymi użytkownikami:

  • Tekla Model Sharing umożliwia Tobie i innym użytkownikom jednoczesną pracę na tym samym modelu Tekla Structures przechowywanym w chmurze. Jest to najlepsze rozwiązanie udostępniania, zwłaszcza jeśli Twoi użytkownicy Tekla Structures pracują w różnych lokalizacjach lub gdy trzeba zapewnić dostęp zewnętrznym użytkownikom.
  • W trybie multi-user Ty i inni użytkownicy możecie pracować jednocześnie na tym samym modelu Tekla Structures przechowywanym na udostępnionym dysku sieciowym. Jest to dobre rozwiązanie udostępniania, gdy trzeba udostępniać model wewnętrznym użytkownikom pracującym głównie w jednej lokalizacji.
  • Trimble Connect to usługa chmurowa umożliwiająca zapisywanie i udostępnianie wszystkich informacji dotyczących projektu, która może być używana z różnym oprogramowaniem, w tym z Tekla Structures. Trimble Connector w Tekla Structures umożliwia wysyłanie i pobieranie modeli do/z chmury Trimble Connect. Jest to dobre rozwiązanie, gdy trzeba udostępniać pracę, ale nie ma kilku użytkowników Tekla Structures pracujących na tym samym modelu w tym samym czasie.
  • Można również używać Tekla Warehouse do sprawnej wymiany treści, których można użyć w swoich modelach (szablony, elementy, komponenty itp.) Tekla Structures niezależnie od modelu.

Tekla Structures niezwykle ułatwia współdziałanie. Jeśli musisz wymieniać się informacjami o modelu z użytkownikami innych programów lub systemów, możesz importować i eksportować informacje w licznych standardowych formatach plików lub nawet ustanowić bezpośrednie łącze do kilku innych produktów.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej