Odniesienie

Tekla Structures
2019
Tekla Structures

Odniesienie

Ta sekcja zawiera szczegółowe odniesienie do informacji dotyczących głównie ustawień i opcji. Najlepszym sposobem uzyskania dostępu do większości tych informacji jest naciśnięcie klawisza F1 po wybraniu stosownego okna dialogowego lub opcji w interfejsie użytkownika, gdyż otwiera to stronę dotyczącą tego co zostało wybrane, a na której mogą być łącza do istotnych szczegółów.

W tej sekcji można znaleźć następujące odniesienie do informacji:

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej