Utwórz rysunki

Tekla Structures
2019
Tekla Structures

Utwórz rysunki

Przed rozpoczęciem tworzenia rysunku zapoznaj się jak Tekla Structures tworzy rysunki i jak można je dostosowywać. Zobacz Rysunki w Tekla Structures.

Gdy poznasz podstawowe pojęcia, przejdź do tworzenia lub otwierania , zarządzania , edytowania i drukowania rysunków.

Pamiętaj, że Tekla Warehouse zawiera także dodatkowe narzędzia do rysunków.

Was this helpful?
Wstecz
Dalej