Nowy sposób znajdowania i wybierania obiektów w modelu i na rysunkach: Wybierz według identyfikatora

Tekla Structures
2019
Tekla Structures

Nowy sposób znajdowania i wybierania obiektów w modelu i na rysunkach: Wybierz według identyfikatora

Tekla Structures 2019 pozwala łatwo lokalizować i wybierać obiekty, gdy znane są identyfikatory GUID (globalny unikalny identyfikator), ID obiektu lub GUID IFC obiektu referencyjnego. Opcja działa zarówno w trybie modelowania, jak i w trybie rysunku.

Raporty i pliki dzienników często zawierają informacje na temat GUID lub ID. Wcześniej aby znaleźć te obiekty w modelu lub rysunkach, trzeba było zdefiniować filtr widoku lub filtr wyboru z określonymi identyfikatorami GUID lub ID. Można teraz używać nowego polecenia Wybierz według identyfikatora to znajdowania obiektów na podstawie ich GUID lub ID. Można również stosować identyfikatory IFC GUID obiektów referencyjnych IFC. Przydaje się to do śledzenia aktualizacji i zmian w modelach referencyjnych IFC.

Oprócz tego za pomocą polecenia Wybierz według identyfikatora można teraz zbadać GUID wybranych obiektów zamiast używać tradycyjnej opcji zbadaj.

Aby Procedura
Znajdowanie obiektów na podstawie identyfikatorów GUID, ID lub IFC GUID
  • W trybie modelowania: na wstążce kliknij małą strzałkę w dół obok przycisku, a następnie kliknij Wybierz według identyfikatora.
  • W trybie rysunku: w polu Szybkie uruchamianie wpisz Wybierz według identyfikatora.

  Pojawi się okno dialogowe Wybierz według identyfikatora.

 1. Skopiuj identyfikator obiektu, na przykład z pliku historii, do okna dialogowego.

  W oknie dialogowym można wprowadzić wiele identyfikatorów. Każdy identyfikator należy wprowadzić w osobnym wierszu lub oddzielić go średnikami ;.

 2. Aby zdefiniować wyszukiwanie, zaznacz odpowiednie pola wyboru.
  • Obiekty referencyjne : Tekla Structures wybiera obiekty IFC na podstawie identyfikatora GUID lub identyfikatora GUID IFC.
  • Zachowaj wybór : Tekla Structures zachowuje aktualnie wybrany obiekt i dołącza go do nowego wyboru.
  • Zoom wybrane : Tekla Structures wybiera obiekt i powiększa widok do niego.
 3. Kliknij Wybierz.

  Tekla Structures wybiera obiekty na podstawie identyfikatora GUID w modelu lub na rysunku.

  Jeśli istnieją identyfikatory, które nie znajdują się w modelu lub na rysunku, są one wyświetlane na pasku stanu jako identifier?.

Znajdowanie obiektu modelu na rysunku

Można wybrać obiekt w modelu, pobrać jego identyfikator, a następnie znaleźć go na rysunku na podstawie identyfikatora.

 1. W trybie modelowania: na wstążce kliknij małą strzałkę w dół obok przycisku, a następnie kliknij Wybierz według identyfikatora.

  Pojawi się okno dialogowe Wybierz według identyfikatora.

 2. Wybierz obiekt lub obiekty w modelu.
 3. Kliknij Pobierz.

  W oknie dialogowym Wybierz według identyfikatora wyświetlane są identyfikatory wybranych obiektów.

  Jeśli chcesz uzyskać identyfikatorów GUID IFC, upewnij się, że pole wyboru Obiekty referencyjne jest zaznaczone.

 4. Zostaw okno dialogowe otwarte.
 5. Otwórz rysunek.
 6. W trybie rysunku kliknij Wybierz , aby znaleźć obiekty na rysunku.

  Następnie można kontynuować pracę ze znalezionymi obiektami.

Znajdowanie obiektu rysunku w modelu

Można wybrać obiekt na rysunku, pobrać jego identyfikator, a następnie znaleźć go w modelu na podstawie identyfikatora.

 1. W trybie rysunku: w polu Szybkie uruchamianie wpisz Wybierz według identyfikatora.

  Pojawi się okno dialogowe Wybierz według identyfikatora.

 2. Wybierz obiekt lub obiekty na rysunku.
 3. Kliknij Pobierz.

  W oknie dialogowym Wybierz według identyfikatora wyświetlane są identyfikatory wybranych obiektów.

 4. Zostaw okno dialogowe otwarte.
 5. Zamknij rysunek.
 6. W trybie modelowania kliknij Wybierz , aby znaleźć obiekty w modelu.

  Następnie można kontynuować pracę ze znalezionymi obiektami.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej