Kontrola wersji rysunków

Tekla Structures
2019
Tekla Structures

Kontrola wersji rysunków

Można teraz wyświetlić listę różnych wersji tego samego rysunku, wyświetlić ich zrzuty i zmienić bieżącą wersję rysunku.

Lista wersji rysunku jest przydatna, gdy chcesz z jakiegoś powodu przywrócić starszą wersję rysunku. Można również wyświetlić listę usuniętych wersji rysunków, które są już niedostępne w narzędziu Menedżer dokumentów , a w przypadku rysunków zestawczych można otworzyć usunięty rysunek zestawczy jako nowy rysunek. W Tekla Model Sharing można teraz lepiej kontrolować niezamierzone zmiany wprowadzone na rysunkach i przywrócić wersję z prawidłową zawartością.

 • Przy każdym zapisie rysunku zapisywana jest nowa wersja rysunku. Aby wyświetlić różne wersje rysunku, otwórz narzędzie Menedżer dokumentów , zaznacz rysunek i kliknij przycisk Wersje rysunku na dole.

  Bieżąca wersja rysunku jest pogrubiona.

 • W modelach Tekla Model Sharing można wyświetlić listę różnych wersji rysunku w sytuacjach konfliktowych. Gdy użytkownicy modyfikują ten sam rysunek w lokalnej wersji modelu, a jeden użytkownik wykonuje wysłanie, Lista zmian wyświetli konflikt po wczytaniu lokalnej wersji modelu przez innych użytkowników.

  Możesz otworzyć okno dialogowe Wersje rysunku z menu Lista zmian. Wybierz zmieniony rysunek, kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Otwórz wersje , aby wyświetlić wersje rysunku i zmiany wprowadzone na rysunku.

 • Zrzut ekranu rysunku jest wyświetlany w osobnym oknie. Po zapisaniu rysunku zrzut ekranu jest tworzony domyślnie. Opcja zaawansowana do kontrolowania automatycznego zapisywania zrzutów ekranu to XS_DRAWING_SNAPSHOT_CREATION.

  Zrzuty ekranu nie są tworzone podczas tworzenia rysunku, jeśli opcja zaawansowana XS_CREATE_SNAPSHOT_ON_DRAWING_CREATION ma wartość FALSE. Jeśli otworzysz rysunek i zapiszesz go, uzyskasz zrzut ekranu, jeśli opcja XS_DRAWING_SNAPSHOT_CREATION ma wartość TRUE. Opcja zaawansowana XS_DELETE_UNNECESSARY_DG_FILES umożliwia usunięcie plików rysunków mających więcej niż siedem dni, co jest wartością domyślną opcji zaawansowanej XS_DELETE_UNNECESSARY_DG_FILES_SAFETY_PERIOD.

 • Można teraz wybrać starszą wersję rysunku i wyświetlić jej zrzut ekranu lub otworzyć ją.

 • Jeśli chcesz zmienić bieżącą wersję rysunku, otwórz inną wersje, zamknij rysunek i gdy pojawi się monit Czy chcesz zachować zmiany w rysunku? , wybierz odpowiedź Tak. W ten sposób dana wersja rysunku stanie się bieżącą wersją rysunku.

 • Aby wyświetlić wszystkie rysunki i ich wersje związane z modelem, nawet usunięte rysunki, przejdź do Menedżer dokumentów i kliknij Wersje rysunku bez wybierania rysunku na liście Menedżer dokumentów. W tym oknie dialogowym można wyświetlać wersje rysunków, otwierać różne wersje i wyświetlać zrzuty ekranu.

  Można również porównać rysunki w dwóch różnych modelach: z bieżącego modelu i z modelu wybranego w lewym górnym rogu okna dialogowego Wersje rysunku.

 • Wersję usuniętego rysunku zestawczego można otworzyć, wybierając go na liście w oknie dialogowym Wersje rysunku , klikając prawym przyciskiem myszy i wybierając Otwórz jako nowy.

Was this helpful?
Wstecz
Dalej