Aktualizacje ekranu startowego, panelu bocznego, szybkiego uruchamiania i właściwości projektu

Tekla Structures
2019
Tekla Structures

Aktualizacje ekranu startowego, panelu bocznego, szybkiego uruchamiania i właściwości projektu

Tekla Structures 2019 wprowadza odnowiony interfejs użytkownika. W interfejsie użytkownika Tekla Structures 2019 wprowadzono nowy, neutralny schemat kolorystyczny zwiększający przejrzystość układu wstążki i ikon. Ten nowy niebieski schemat kolorów jest zgodny z schematem kolorów innych produktów Trimble.

Aktualizacje ekranu startowego

Ekran startowy Tekla Structures 2019 został zaktualizowany.

 • Wszystkie zakładki ekranu startowego mają teraz własne dedykowane widoki.

 • Wprowadzono nową zakładkę Modele udostępnione , na której są modele Tekla Model Sharing. Jeśli chcesz otworzyć model, który został udostępniony przy użyciu Tekla Model Sharing , musisz zalogować się za pomocą konta Trimble Identity.
 • Jeżeli model wybrany na zakładce Ostatnie lub Wszystkie modele nie ma jeszcze miniatury, wyświetlane jest hiperłącze. Po kliknięciu hiperłącza Tekla Structures wyświetla komunikat z instrukcjami, jak utworzyć miniaturę.
 • Po wybraniu modelu na zakładce Ostatnie lub Wszystkie modele przycisk Otwórz ma małą strzałkę, która powoduje otwarcie menu rozwijanego zawierającego przycisk Konwertuj do modelu wielu użytkowników , Konwertuj do modelu jednego użytkownika lub Wyklucz z udostępniania w zależności od typu modelu.
 • Na zakładkach Ostatnie i Wszystkie modele można sortować poszczególne kolumny. Ponadto można zmienić kolejność i rozmiar kolumn, przeciągając je.
 • Jeśli zakładka Ostatnie jest pusta, zostanie wyświetlona zakładka Wszystkie modele.

  Jeśli zakładka Wszystkie modele jest pusta, zostanie wyświetlona zakładka Nowy.

 • Jeśli chcesz usunąć model z listy modeli na karcie Ostatnie , kliknij model prawym przyciskiem myszy i wybierz jedną z opcji.
  • Usuń wybraną pozycję : usunięcie wybranego modelu z listy
  • Wyczyść wszystko : usunięcie wszystkich modeli z listy
  • Wyczyść nieprawidłowe wpisy : usunięcie wszystkich nieprawidłowych modeli z listy, takich jak usunięte modele, których nie można już otworzyć
 • Na karcie Nowy możesz ukryć niepotrzebne szablony lub oznaczyć ważne szablony jako ulubione.
  1. Wybierz szablon modelu z listy.
  2. Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Ulubione lub Ukryty.

   Szablon oznaczony jako Ulubione zostanie umieszczony na początku listy szablonów. Można również użyć ikony gwiazdki na szablonie, aby oznaczyć go jako Ulubione , lub usunąć oznaczenie.

   Szablon oznaczony jako Ukryty zostanie usunięty z listy szablonów. Zaznacz pole wyboru Pokaż ukryte elementy , aby został wyświetlony ponownie.

 • Jeśli zwiniesz sekcje boczne, np. Bieżące ustawienia Tekla Structures i Powiadomienia , program zapamięta ten stan i pozostaną one zwinięte przy kolejnym uruchomieniu.
 • Dodano nowe możliwości wiersza polecenia. Można teraz tworzyć nowe modele lub otwierać automatycznie zapisaną wersję modelu, dodając element docelowy w skrócie Tekla Structures.

  Przykład:

  Table 1.
  Otwieranie istniejącego modeluTeklaStructures.exe "C:\TeklaStructuresModels\My Existing Model"
  Otwieranie istniejącego modelu (zapisanego automatycznie)TeklaStructures.exe "C:\TeklaStructuresModels\My Existing Model" /autosaved
  Tworzenie nowego modelu (bez szablonu)TeklaStructures.exe /create:"C:\TeklaStructuresModels\automatically created"
  Tworzenie nowego modelu (z szablonem)TeklaStructures.exe /create:"C:\TeklaStructuresModels\automatically created" /modelTemplate:"Cast-in-Place"
  Tworzenie nowego modelu wielu użytkownikówTeklaStructures.exe /create:"C:\TeklaStructuresModels\automatically created" /server:"my-server,1234"

Aktualizacje pola Szybkie uruchamianie

Pole Szybkie uruchamianie w Tekla Structures 2019 zostało przeprojektowane i ulepszone.

 • Teraz wyniki wyszukiwania wskazują położenie polecenia i polecenia są wyświetlane na liście według położenia. W wynikach wyszukiwania można łatwo nawigować, klikając zakładki Ostatnie , Wstążka , Menu oraz Wszystkie polecenia. Na zakładce Ostatnie znajduje się lista 10 ostatnio uruchomionych poleceń z wyników wyszukiwania; ułatwia to dostęp do najczęściej używanych poleceń.
 • Można poruszać się po wynikach wyszukiwania przy użyciu klawiszy strzałek w górę i w dół na klawiaturze. Uruchom wybrane polecenie, klikając Enter.

 • Pole wyszukiwania nie jest automatycznie czyszczone po wybraniu polecenia z listy wyników wyszukiwania. Szukany wyraz pozostaje widoczny, a po kliknięciu pola wyszukiwania zostanie automatycznie otwarta lista wyników wyszukiwania. Aby wyczyścić pole Szybkie uruchamianie , kliknij przycisk lub naciśnij klawisz Esc.
 • Jeśli polecenie wyszukiwane za pomocą pola Szybkie uruchamianie znajduje się w panelu bocznym Tekla Structures otworzy okno panelu bocznego, jeśli nie jest jeszcze otwarte.
 • Polecenia i paski narzędzi, które można włączać i wyłączać, można teraz włączać i wyłączać bez zamykania listy wyników wyszukiwania.

 • Wyniki wyszukiwania Szybkie uruchamianie na wstążce w menu Plik i w panelu bocznym są wyróżniane kolorem żółtym.
 • Na liście wyników wyszukiwania Szybkie uruchamianie kolekcje lokalne Tekla Warehouse są teraz wyświetlane oddzielnie zamiast listy wszystkich kolekcji i pakietów lokalnych. Zawartość pola wyszukiwania Tekla Warehouse jest widoczna, tylko jeśli są jakiekolwiek wyniki do wyświetlenia. Narzędzie Szybkie uruchamianie pokazuje liczbę znalezionych elementów na przycisku służącym do otwierania rzeczywistych wyników wyszukiwania w przeglądarce internetowej.

Zmiany panelu bocznego

Domyślnie Tekla Structures otwiera teraz tylko jedno okno panelu bocznego równocześnie.

Po kliknięciu prawym przyciskiem myszy przycisku panelu bocznego można wybrać, czy ma zostać użyta opcja Pojedynczy panel Ułożone panele.

Pojedynczy panel : Tekla Structures otworzy nowe okno panelu bocznego i zamknie wszystkie inne otwarte okna panelu bocznego.

Ułożone panele : Tekla Structures otworzy nowe okno panelu bocznego oraz pozostawi inne otwarte okna panelu bocznego ułożone jedno na drugim.

Alternatywnie można też kliknąć Ctrl + przycisk panelu bocznego , aby otworzyć okna panelu bocznego ułożone jedno na drugim.

Należy pamiętać, że opcje Pojedynczy panel lub Ułożone panele nie wpływają na przestawne panele. Podczas korzystania z opcji Pojedynczy panel może być otwartych kilka przestawnych paneli.

Nowa element do sterowania rozmiarem czcionki wstążki

Możesz teraz zmienić rozmiar czcionki wstążki. Suwak Font size (Ribbon) w File > Settings > User interface umożliwia dostosowanie rozmiaru czcionki wstążki.

Możesz teraz ustawić dowolny rozmiar czcionki wstążki między 9p a 14p. Domyślny rozmiar czcionki to 11p. Ustawienie jest zapamiętywane po zamknięciu i uruchomieniu Tekla Structures.

Nowy styl Właściwości projektu w menu Plik

Menu Właściwości projektu w menu Plik działa teraz bardziej jak panel właściwości.

 • Można teraz rozpocząć modyfikowanie pól tekstowych bez uprzedniego włączania edycji.
 • Zmienione pola tekstowe zostaną wyróżnione żółtym kolorem tła.
 • Po zmodyfikowaniu Właściwości projektu przycisk Zmień staje się aktywny. Kliknij Zmień , aby zastosować zmiany.

Nowe skalowalne ikony

Wszystkie polecenia, na przykład na wstążce i w menu Plik, mają teraz skalowalne ikony wektorowe. Ikony wektorowe są skalowane nie tracąc ostrości do dowolnej wielkości bez utraty jakości.

Wcześniej dla poleceń dostępna była tylko mała lub duża ikona rastrowa.


Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej