Aktualizacje licencji

Tekla Structures
2019
Tekla Structures

Aktualizacje licencji

W niektórych konfiguracjach Tekla Structures 2019 po raz pierwszy dostępne jest licencjonowanie online. W Tekla License Borrow Tool możesz z łatwością określić serwer licencji i plik ID produktu w nowym oknie dialogowym Setup. Niektóre nazwy produktów w licencjonowaniu również zostały zmienione.

Licencjonowanie Tekla online

Tekla Structures 2019 zapewnia nową opcję korzystania z Tekla Structures za pośrednictwem licencjonowania online. Jest to obecnie dostępne tylko w przypadku niektórych konfiguracji i wymaga odpowiedniej wersji Trimble Identity.

 • Pobierz i zainstaluj Tekla Structures 2019.

 • Po pierwszym uruchomieniu Tekla Structures 2019 będzie teraz dostępna nowa opcja Użyj licencji Tekla online do obsługi licencjonowania Tekla online zamiast licencjonowania lokalnego.

 • Jeśli masz zainstalowaną wcześniejszą wersję Tekla Structures i korzystasz z lokalnego serwera licencji (FLEXnet), Tekla Structures 2019 będzie korzystać z tego samego serwera licencji i wyświetli ekran wyboru konfiguracji.

 • Jeśli oprogramowanie Tekla Structures nie było dotąd używane, zobaczysz powyższe opcje. Administrator powinien poinformować Cię, którą licencję posiadasz.

 • Opcja Użyj licencji Tekla online jest obecnie włączona tylko dla niektórych licencji:

  • Edukacyjna (Tekla Campus) - Otrzymasz tę licencję, rejestrując się na stronie campus.tekla.com

  • Partner - Twój pracodawca dołącza do Tekla Partners Program na stronie developer.tekla.com. Po zatwierdzeniu administrator może przypisać Ci licencję w narzędziu Tekla Admin Tool.

  • Modeler EPM — Ta konfiguracja jest dostępna tylko z Tekla PowerFab.

 • Po wybraniu Użyj licencji Tekla online i kliknięciu OK wyświetlany jest dziennik w oknie dialogowym. Wprowadź Trimble Identity oraz hasło. W oknie dialogowym uruchamiania można zobaczyć konfiguracje, które są dostępne dla danego użytkownika.

 • Można również zmienić typ licencji później w menu Plik > Zmień serwer licencji lub klikając opcję Zmień serwer licencji w oknie dialogowym uruchamiania Tekla Structures.

Używanie w trybie offline

 • Wersja Partner działa bez aktywnego połączenia z Internetem jednorazowo przez 7 dni: otwórz model i zaznacz pole wyboru Stay signed in , kiedy logujesz się w trybie online.

 • Wersja Edukacyjna działa w trybie offline przez 24 godziny.

 • Wersja Modeler EPM działa w trybie offline przez 24 godziny.

Dla administratorów

Opcja zaawansowana XS_LICENSE_SERVER_SELECTION pozwala zastąpić zachowanie Tekla Structures podczas uruchamiania i pozwala wyłączyć opcję:

 • Użyj licencji z serwera lokalnego : Aby ta funkcja mogła zadziałać, należy wcześniej skonfigurować informacje o serwerze licencji.

 • Użyj licencji Tekla online : Tekla Structures wyświetli monit o zalogowanie się na koncie Trimble Identity.

Jeśli ta opcja zaawansowana ma wartość 1 lub 2, Tekla Structures nie wyświetli okna dialogowego przy uruchamianiu, chyba że brakuje informacji o serwerze licencji lub nie można nawiązać połączenia z Trimble Identity. Wartość 1 włączy opcję Użyj licencji z serwera lokalnego , a wartość 2 włączy opcję Użyj licencji Tekla online. Aby ta opcja zaawansowana mogła działać, należy ją ustawić przy użyciu jednej z następujących metod:

 • Zmienna środowiskowa Windows:

  • Windows 10: Otwórz Ustawienia , poszukaj opcji „Edytuj zmienne środowiskowe systemu”, kliknij Zmienne środowiskowe , dodaj zmienną użytkownika lub systemu, wprowadź nazwę XS_LICENSE_SERVER_SELECTION wartość 1 lub 2.

  • Poprzednie wersje Windows: Otwórz Panel sterowania , kliknij System > Zaawansowane ustawienia systemu > Zmienne środowiskowe , dodaj zmienną użytkownika lub systemu i wprowadź nazwę XS_LICENSE_SERVER_SELECTION oraz wartości 1 lub 2.

 • Plik wsadowy do uruchamiania Tekla Structures :

  • Utwórz plik wsadowy (plik tekstowy z rozszerzeniem .bat lub .cmd ) z następującą zawartością:

   set XS_LICENSE_SERVER_SELECTION=2

   start /D "C:\Program Files\Tekla Structures\2019\nt\bin\" TeklaStructures.exe

   exit /B 0

Zobacz również następujące artykuły:

Aktualizacje w narzędziu Tekla License Borrow Tool

Aby wypożyczyć licencję przy użyciu Tekla License Borrow Tool , należy najpierw określić serwer licencji i plik ID produktu ( .tpi ) danego serwera licencji. Teraz można to zrobić w jednym oknie dialogowym.

 • Otwórz Tekla License Borrow Tool.

 • Kiedy po raz pierwszy otwierasz Tekla License Borrow Tool , zostanie otwarte nowe okno dialogowe Setup. Wprowadź w nim numer portu i nazwę hosta (nazwę komputera) serwera licencji w polu Server w formacie port@nazwa_hosta, 27007@nazwa_hosta_serwera. Następnie kliknij Browse i wybierz plik ID produktu.

  Po kliknięciu OK w obszarze Products w Tekla License Borrow Tool zostaną wyświetlone dostępne licencje, które można wypożyczyć.

 • W oknie znajduje się ponadto nowy przycisk Setup , który umożliwia zmianę serwera licencji lub ID produktu. Nie musisz już uruchamiać ponownie, aby wypożyczyć licencję z innego serwera licencji.

 • Możesz teraz zwrócić wszystkie licencje jednocześnie do wielu serwerów licencji.

Więcej informacji o wypożyczaniu licencji można znaleźć w podrozdziale Wypożyczanie licencji do korzystania z Tekla Structures w trybie offline.

Zmiany nazwy produktu w licencjonowaniu

Stara nazwa Nowa nazwa
Tekla Structures License Server Tekla License Server
Tekla Structures Licensing Service Tekla Licensing Service
Tekla Structures License Administration Tool Tekla License Administration Tool
Tekla Structures License Borrow Tool Tekla License Borrow Tool
Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej