Release Notes - Tekla Structures 2019 SP12 - Obsługa nowego konta Trimble Identity

Tekla Structures
2019
Tekla Structures

Ten dodatek service pack zapewnia zgodność Tekla Structures z nowym, ulepszonym kontem Trimble Identity. Ta aktualizacja umożliwia dalsze korzystanie z funkcji, które wymagają logowania.

Aby uzyskać więcej informacji na temat ulepszeń wprowadzonych w Trimble Identity, zobacz temat Zmiany dotyczące logowania do produktów i usług Tekla. Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące Tekla Structures wraz z harmonogramem zmian, zobacz temat Zmiany dotyczące logowania w Tekla Structures.

Was this helpful?