Aktualizacje etykiet elementów, płaszczyzn i opcji okna

Tekla Structures
2019
Tekla Structures

Aktualizacje etykiet elementów, płaszczyzn i opcji okna

W Tekla Structures 2019 dodano nowe opcje etykiet elementów, uproszono usuwanie płaszczyzn i zmieniono układ listy okna widoku.

Nowe opcje etykiet elementów

Etykiety elementu w oknie dialogowym Właściwości widoku > Wyświetl mają teraz nowe opcje.

Etykiety elementów mają nową listę Pokaż dla , na której można wybrać elementy, które mają mieć wyświetlane etykiety.
  • Wszystko : Etykiety elementu są widoczne dla wszystkich elementów w widoku.
  • Wybrane : Etykiety elementu są wyświetlane tylko dla wybranych elementów.
  • Element główny dla wybranych : Etykiety elementu są wyświetlane tylko dla elementów głównych z wybranych zespołów.
  • Element główny dla wszystkich : Etykiety elementu są widoczne dla wszystkich elementów głównych wszystkich zespołów.

    Jeśli zostanie wybrana opcja Wybrane lub Element główny dla wybranych , musisz najpierw zastosować zmiany do widoku po jego wybraniu. Następnie kontynuuj wybieranie obiektów, których etykiety elementu mają być wyświetlane.

Ponadto pole wyboru Etykieta elementu jest teraz automatycznie zaznaczane po kliknięciu Dodaj > , aby dodać właściwość do listy Etykieta elementu.

Nowe polecenie płaszczyzny tnącej: Usuń wszystkie płaszczyzny tnące

Można teraz usuwać wszystkie płaszczyzny tnące jednocześnie. Aby usunąć wszystkie płaszczyzny tnące we wszystkich otwartych widokach, kliknij Widok > Usuń wszystkie płaszczyzny tnące.

Okna widoków w kolejności alfabetycznej

Widoki na liście Okno są teraz wyświetlane w kolejności alfabetycznej.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej