Nowe zakrzywione obiekty konstrukcyjne i inne usprawnienia

Tekla Structures
2019
Tekla Structures

Nowe zakrzywione obiekty konstrukcyjne i inne usprawnienia

Tekla Structures 2019 wprowadza dwa nowe obiekty konstrukcyjne, łuk konstrukcyjny i polikrzywą konstrukcyjną oraz nowe polecenie kopiowania obiektów konstrukcyjnych. Ulepszono również okręgi i linie konstrukcyjne.

Łuk konstrukcyjny

Można tworzyć łuki konstrukcyjne, wybierając trzy punkty w przestrzeni 3D w modelu.

Uruchom polecenie Obiekt konstrukcyjny > Łuk na karcie Edytuj , a następnie użyj kontekstowego paska narzędzi do określenia, który zestaw punktów chcesz wybrać:

Można na przykład wybrać punkt środkowy, punkt początkowy i punkt końcowy łuku:

Lub punkt początkowy, punkt końcowy i punkt leżący na łuku:

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w podrozdziale Tworzenie łuku konstrukcyjnego.

Polikrzywa konstrukcyjna

Można tworzyć polikrzywe konstrukcyjne 3D, które przechodzą przez wskazane punkty i mogą mieć odcinki proste i zakrzywione.

Uruchom polecenie Obiekt konstrukcyjny > Polikrzywa na karcie Edytuj. Kontekstowy pasek narzędzi umożliwia przełączanie się między tworzeniem segmentów prostych i zakrzywionych, a kliknięcie środkowym przyciskiem myszy pozwala zakończyć krzywą.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w podrozdziale Utwórz polikrzywą konstrukcyjną:.

Kopiowanie obiektów konstrukcyjnych z offsetem

Linie konstrukcyjne, okręgi, łuki i polikrzywe można skopiować w kierunku wskazanym przez użytkownika i przy użyciu określonych wartości offsetu. Można na przykład utworzyć nowe okręgi i łuki w tym samym miejscu co oryginalny okrąg lub łuk, a następnie dostosować promienie przy użyciu wartości offsetu.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w podrozdziale Skopiuj obiekt konstrukcyjny z offsetem.

Modyfikowanie obiektów konstrukcyjnych

Można teraz zamieniać linię konstrukcyjną na łuk. Wystarczy przeciągnąć symbolłuku w punkcie środkowym linii.

Aby zamienić łuk konstrukcyjny na linię, usuń punkt środkowyłuku.

Aby uzyskać więcej informacji na temat używania uchwytów bezpośredniej zmiany do modyfikowania obiektów konstrukcyjnych, zobacz Modyfikowanie obiektu konstrukcyjnego.

Usprawnienia okręgów i linii konstrukcyjnych

  • Polecenie tworzenia okręgu: karta Edytuj > Obiekt konstrukcyjny > Okrąg zastępuje dwa poprzednie polecenia Okrąg za pomocą punktu środka i promienia i Okrąg za pomocą trzech punktów.

    Teraz można określić za pomocą kontekstowego paska narzędzi, które trzy punkty chcesz zaznaczyć w przestrzeni 3D w modelu w celu utworzenia okręgu konstrukcyjnego. Po uruchomieniu polecenia pojawi się kontekstowy pasek narzędzi.

  • Można teraz zmieniać typ linii dla linii i okrętów konstrukcyjnych , używając paneli właściwości.

    Opcje zaawansowane XS_​CONSTRUCTION_​LINE_​LINE_​TYPE i XS_​CONSTRUCTION_​CIRCLE_​LINE_​TYPE służące wcześnie do zmieniania typów linii zostały teraz usunięte.

  • Okręgi konstrukcyjne mają teraz plik standard.

    Można również zapisywać inne pliki właściwości okręgów konstrukcyjnych.

Was this helpful?
Wstecz
Dalej