Nowy typ blachy dla blach giętych: samodzielna blacha gięta

Tekla Structures
2019
Tekla Structures

Nowy typ blachy dla blach giętych: samodzielna blacha gięta

Można teraz tworzyć samodzielne blachy gięte, które nie wymagają żadnych elementów wejściowych. Używaj samodzielnych blach giętych do modelowania elementów zarówno cylindrycznych, jak i stożkowych, takich jak zsypy, leje, stożki itp.

Przed rozpoczęciem tworzenia samodzielnych blach giętych upewnij się, że włączona jestBezpośrednia zmiana.

 1. Na karcie Stal kliknij Blacha > Utwórz samodzielną blachę giętą .
 2. Zdefiniuj pierwszy promień gięcia:
  1. Wskaż punkt środkowy.
  2. Wskaż punkt początkowy łuku.
  3. Wskaż punkt końcowy łuku.

  Kolejność wybierania określa kierunek w górę. Jeśli na przykład utworzysz łuk na płaszczyźnie XY w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, kierunek w górę wskazuje na dodatnią oś z, zgodnie z regułą prawej ręki.

 3. Wybierz punkt, aby określić wysokość gięcia.

  Można też wprowadzić wysokość na kontekstowym pasku narzędzi blachy giętej.

 4. Zdefiniuj drugi promień gięcia:
  1. Wybierz punkt na podstawie podglądu blachy.
  2. Jeśli chcesz zmienić kierunek blachy po wybraniu punktu, kliknij lewym przyciskiem myszy.

   Jeśli chcesz utworzyć zagięcia cylindryczne, kliknij środkowym przyciskiem myszy. W takim przypadku promień1=promień2.

 5. Aby ukończyć tworzenie blachy giętej, kliknij środkowym przyciskiem myszy.

Modyfikowanie kształtu samodzielnej blachy giętej

Aby zmienić kształt blachy giętej, użyj uchwytów i wartości wymiaru bezpośredniej zmiany.

 • Można zmienić kąt, promień i wysokość gięcia, wprowadzając nowe wartości wymiarów.

 • Krawędzie blachy giętej można przeciągać i rozciągać.

 • Można dodawać i usuwać punkty pośrednie.

 • Można utworzyć rysunki rozwinięć dla samodzielnych blach giętych.

Ograniczenia

 • Tekla Structures nie obsługuje samodzielnych blach giętych o kącie 360 stopni. Można jednak zamiast tego utworzyć blachy o kącie 359 stopni.
 • Podczas tworzenia rysunku używaj lokalnego układu współrzędnych.
 • Rysunki rozwinięte stożkowych blach giętych poniżej kąta 180 stopni działają prawidłowo. Jednak w przypadku stożkowych blach giętych powyżej 180 stopni podczas tworzenia rysunku mogą pojawić się nieoczekiwane wyniki.
Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej