Usprawnienia edytora układu

Tekla Structures
2019
Tekla Structures

Usprawnienia edytora układu

Umieszczanie i przesuwanie szablonów w układach rysunków jest teraz znacznie łatwiejsze. Zmieniono również funkcje zapisywania i zamykania szablonów.

  • W narzędziu Edytor układu umieszczanie szablonów w układzie rysunku zostało ulepszone, a szablony są umieszczane automatycznie po wybraniu naroża lub punktu środkowego ramki rysunku bądź na istniejącym szablonie. Szablony unikają teraz zachodzenia na szablony istniejące. Symbol zakotwienia automatyczne przyciąga się do najbliższego naroża lub punktu środkowego ramki rysunku albo istniejącego szablonu.

    Sugestia zakotwiczenia podczas przeciągania szablonu rewizji na wierzchu szablonu tytułu rysunku:

    Sugestia punktu przyciągania podczas przeciągania szablonu rewizji do szablonu tytułu rysunku:

  • Ponadto przenoszenie szablonów jest teraz łatwiejsze i można je przenosić po prostu przez przeciąganie. Podczas przeciągania szablon próbuje dopasować się automatycznie bez zachodzenia na istniejące szablony. W taki sam sposób jak podczas umieszczania szablonów, symbol zakotwienia automatycznie przyciąga się do najbliższego naroża lub punktu środkowego krawędzi rysunku albo istniejącego szablonu.

  • Przycisk Zapisz jako został zmieniony na Zapisz.
  • Przycisk Zamknij został usunięty. Tryb edytora układu jest zamykany po zamknięciu panelu Edytor układu.
  • Nazwa pierwszej opcji Nadpisz bieżący układ w oknie dialogowym Zapisz układ została zmieniona na bardziej opisową Zapisz pod bieżącą nazwą w folderze modelu (wszystkie rysunki z tym układem zostaną zaktualizowane).

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej